Zoekresultaten  1-10 van de 329 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
 • Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht “vragen over de motie-Koerhuis om de continuïteit van Groningen Airport Eelde te waarborgen’’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fit for 55 and 2030 milestones for maritime shipping

  Analyse how and in what way the proposals would set shipping on a pathway towards decarbonisation by 2050 and what might eventually be necessary on top of that to reach this goal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de vragen over de motie-Koerhuis over continuïteit Groningen Airport Eelde

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van antwoorden op eerdere Kamervragen over de motie van het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD). De vragen gingen over het waarborgen van de continuïteit van Groningen Airport Eelde. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022

  Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF). De vergadering vond plaats van 19-21 oktober 2022. Het doel van de FATF is het voorkomen en bestrijden van witwassen, en het voorkomen en bestrijden van de financiering van terrorisme en massavernietigingswapens. De FATF wil zo de integriteit van het internationale financiële stelsel waarborgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022

  Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF). De vergadering vond plaats van 19-21 oktober 2022. Het doel van de FATF is het voorkomen en bestrijden van witwassen, en het voorkomen en bestrijden van de financiering van terrorisme en massavernietigingswapens. De FATF wil zo de integriteit van het internationale financiële stelsel waarborgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over rapport Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) informeert de Tweede Kamer over het rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  TK Nader rapport wijziging Verzamelwet gegevensbescherming

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  TK W16 21 0372 Advies

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  MIEK Overzicht 2022 - Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

  Rapport over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit rapport wordt het MIEK uitgelegd en worden de wijzigingen en de voortgang van het overzicht 2021 beschreven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Meerjarenprogramma infrastructuur Energie & Klimaat 2022

  De Rijksoverheid wil de verduurzaming van grote energieprojecten zo snel mogelijk realiseren. In het Meerjarenprogramma infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil samen met betrokken partijen deze belangrijke projecten zo snel mogelijk realiseren. 

  Bekijk document gepubliceerd op