Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Nieuw vandaag

  Circulaire Bouw 2023 - Aanzet tot een toekomstperspectief

  Het rapport geeft een berekening van de mogelijkheden voor de reductie van milieu-impact, CO2-emissie en materiaalverbruik in de bouw t/m 2035. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de milieudruk is berekend over alleen de 1e fase in de levenscyclus van een bouwwerk (winning grondstoffen-productie bouwmaterialen-bouw; de zogeheten module A). Dit wijkt af van de beleidslijn van het ministerie van BZK en Europese richtlijnen. Het onderzoek is uitgevoerd conform de verleende opdracht en door BZK goedgekeurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen (VSO) over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur. De commissie Digitale Zaken heeft de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over monitoring Omgevingswet

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over maatregelen die worden genomen om zicht te houden op de werking van de nieuwe Omgevingswet (Ow). Het gaat dan om de komst van een aantal instrumenten voor monitoring, en de aanstelling van een regeringscommissaris Ow. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.

 • Kamerbrief over solidariteit en projectsteun in de corporatiesector

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de solidariteit en projectsteun in de corporatiesector. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Documenten bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen

  Openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van brief en advies EcO over Plan van aanpak Evaluatie Omgevingswet

  Afschrift van een brief en advies van de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) over een Plan van aanpak met betrekking tot de evaluatie van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Werking Omgevingswet: Plan van aanpak

  Plan van aanpak voor de monitoring van de werking van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief solidariteit en projectsteun corporatiesector

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op