Zoekresultaten  1-11 van de 11 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Nieuw vandaag

  Woo-invoeringstoets

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over Herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

 • Notitie Rechtmatigheidsverantwoording

  Deze notitie is een handreiking die meer helderheid moet scheppen over de gevolgen die de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zal hebben voor gemeentes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Bouw 2023 - Aanzet tot een toekomstperspectief

  Het rapport geeft een berekening van de mogelijkheden voor de reductie van milieu-impact, CO2-emissie en materiaalverbruik in de bouw t/m 2035. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de milieudruk is berekend over alleen de 1e fase in de levenscyclus van een bouwwerk (winning grondstoffen-productie bouwmaterialen-bouw; de zogeheten module A). Dit wijkt af van de beleidslijn van het ministerie van BZK en Europese richtlijnen. Het onderzoek is uitgevoerd conform de verleende opdracht en door BZK goedgekeurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur. De commissie Digitale Zaken heeft de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over monitoring Omgevingswet

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over maatregelen die worden genomen om zicht te houden op de werking van de nieuwe Omgevingswet (Ow). Het gaat dan om de komst van een aantal instrumenten voor monitoring, en de aanstelling van een regeringscommissaris Ow. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.

 • Kamerbrief over solidariteit en projectsteun in de corporatiesector

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de solidariteit en projectsteun in de corporatiesector. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Afschrift van brief en advies EcO over Plan van aanpak Evaluatie Omgevingswet

  Afschrift van een brief en advies van de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) over een Plan van aanpak met betrekking tot de evaluatie van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Werking Omgevingswet: Plan van aanpak

  Plan van aanpak voor de monitoring van de werking van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief solidariteit en projectsteun corporatiesector

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over jaarstukken politieke partijen 2022

  De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) brengt hierbij op grond van artikel 35 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) advies uit over de naleving van de Wfpp in het verantwoordingsjaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op