Zoekresultaten  1-10 van de 140 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
 • Nieuw vandaag

  Beantwoording vragen over BNC-fiche ComPAct

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) beantwoordt vragen over het fiche over de Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct). Het fiche is van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC).

 • Nieuw vandaag

  Reactie SO ‘Voorstel voor verschillende maatregelen tegen bijtincidenten door honden’

 • Nieuw vandaag

  Documenten bij besluit op Woo-verzoek over afvalverbrandingsinstallatie Indaver Nederland B.V.

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over afvalverbrandingsinstallatie Indaver Nederland B.V..

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk (met memorie van toelichting)

  Voorstel van wet houdende regels omtrent de instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk (Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over massaal bezwaar plus box 3

  Openbaar gemaakte documenten bij besluit op een verzoek om informatie over massaal bezwaar plus box 3.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over basisschool Klein Amsterdam

  Openbaar gemaakte documenten deel 1 bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle correspondentie over de basisschool Klein Amsterdam. Specifiek, de periode van 11 april 2023 tot en met het heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herhaalmeting Evaluatie Steunpunten Belastingdienst 2023 (najaar 2023)

  Steunpunten zijn fysieke balies van de Belastingdienst waar burgers terecht kunnen voor persoonlijke dienstverlening. In 2022 is de 1e effectmeting uitgevoerd om de beleving van bezoekers en medewerkers van de steunpunten in kaart te brengen. Ook is vastgelegd dat het onderzoek na ongeveer een jaar herhaald diende te worden om ontwikkelingen in de tijd in kaart te brengen. Dit rapport bevat de resultaten van de herhaalmeting. Het doel was om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de steunpunten vanuit het burger- en medewerkersperspectief, en in de ontwikkeling van de beleving van burgers en medewerkers ten opzichte van 2022.

 • Documenten bij besluit op Woo-verzoek over UCR

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie en correspondentie over University College Roosevelt (UCR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit op Woo-verzoek over het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur

  2e deelbesluit op een verzoek om informatie over (het geld in) het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur. Specifiek, de documenten in relatie met het Landbouwakkoord. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 3 bij besluit op Woo-verzoek over basisschool Klein Amsterdam

  Openbaar gemaakte documenten deel 3 bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle correspondentie over de basisschool Klein Amsterdam. Specifiek, de periode van 11 april 2023 tot en met het heden.

  Bekijk document gepubliceerd op