Zoekresultaten  1-10 van de 25 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Vergunningverwijder
Thema: Onbekend themaverwijder
 • Bijlage 3 bij de aanvraag tot vergunningwijziging Urenco

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve beschikking verlenging ontwerpbedrijfsduur Kerncentrale Borssele

  Met deze vergunningwijziging geeft de minister van Economische Zaken toestemming voor verlenging van de zogeheten ontwerpbedrijfsduur van de Kerncentrale Borssele (KCB). Dit besluit maakt het mogelijk dat de KCB tot en met 2033 in bedrijf kan blijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Revisievergunning COVRA

  Besluit kernenergiewetvergunning verleend aan COVRA N.V.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Basisdocument 10EVA13. Toetsingskader en plan van aanpak van de 3e 10-jaarlijkse evaluatie

  Dit basisdocument bevat het plan van aanpak en het toetstingskader voor 3e 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie van de kerncentrale Borssele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpvergunning uitbreiding COVRA

  Ontwerp van de Kernenergiewetvergunning voor de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V. (COVRA) ten behoeve van de uitbreiding van het Hoog radioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw (HABOG), wijziging van de locatie van het 2e opslaggebouw voor verarmd uranium (VOG2) en revisie van de Kernenergiewetvergunning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpvergunning NRG Petten voor afvoer radioactief afval

  Ontwerp van de vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew) aan de Nuclear Research and consultancy Group (NRG) in Petten voor de aangevraagde wijzigingen in de afvoer van radioactief afval.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatierapport MER Modificatie Hoge Flux Reactor Petten

  Evaluatieonderzoek dat voortvloeit uit de vergunning die in 2005 aan de NRG is gegeven om de HFR in Petten te wijzigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking vergunningverlening wetenschappelijk onderzoek naar eerste trimester SEO: IMITAS-studie

  Beschikking van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juli 2021 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor het landelijk wetenschappelijk onderzoek naar het eerste trimester SEO: de IMITAS-studie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunningaanvraag EPZ voor verlenging bedrijfsduur kerncentrale Borssele

  Officiële aanvraag door de Elektriciteits-produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning voor de kerncentrale Borssele. De vergunningwijziging moet het mogelijk maken de bedrijfsduur van de kerncentrale te verlengen met 20 jaar tot en met 2033.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Buitengebruikstelling en ontmanteling Lage Fluxreactor te Petten

  De minister van Economische Zaken heeft via een vergunningwijziging toestemming verleend voor de buitengebruikstelling en ontmanteling van de Lage Fluxreactor van de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. te Petten.

  Bekijk document gepubliceerd op