Zoekresultaten  1-10 van de 14.648 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
 • Arbo in bedrijf 2018

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbo in bedrijf 2010

  Een onderzoek naar de naleving van arbo-verplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelonderzoek Toezicht door de directie Arbo van de Arbeidsinspectie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Arbowet: Deelproject C Arbocatalogi Eindrapportage

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbostelsels en -outcome in Europees perspectief. Quickscan naar arbostelsels in vier landen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Eindrapport LNV Community 2022

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een aantal grote uitdagingen die veel impact hebben op de maatschappij. Ontwikkelingen als verduurzaming van de landbouw en versterking van de natuur raken boeren in het hele land. Daarom vindt LNV het belangrijk om direct met boeren te communiceren over (nieuw) beleid en te horen wat er speelt in de boerenpraktijk. In 2019 is het ministerie gestart met de ‘LNV Community’. In deze community zitten 200 akkerbouwers, tuinders en veehouders die willen meedenken over het beleid van LNV. Via de LNV Community wil het ministerie meer inzicht krijgen in de leefwereld van individuele ondernemers. Met deze kennis kan het ministerie beleid en communicatie over beleid beter laten aansluiten op de boerenpraktijk. Communityleden kunnen elke maand reageren op vragen van LNV en ook zelf onderwerpen aandragen voor gesprek. Bij de selectie van deelnemers is gelet op het vormen van een diverse groep boeren uit verschillende sectoren. Bij de selectie is zoveel mogelijk gespreid op regio, bedrijfsgrootte, afzetmarkt, leeftijd en geslacht. De LNV Community is een besloten platform voor kwalitatief (niet cijfermatig) onderzoek met een beperkt deelnemersaantal. Het gaat bij kwalitatief onderzoek juist om het ‘waarom’ en ‘hoe’ om zo beter te begrijpen wat mensen motiveert en activeert. De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn indicatief van aard en geven richting aan denken. Ze zijn niet één op één te extrapoleren naar de gehele doelgroep. In deze eindrapportage van 2022 worden de belangrijkste inzichten besproken die het afgelopen jaar uit de discussies op het platform naar voren zijn gekomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage Rapport RIVM stofdepositieonderzoek IJmond najaar 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant waarborging .nl-domein 2022-2029

  Het convenant tussen EZK en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) over waarborging van het .nl-domein van 2022 tot 2029.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Verantwoordelijk werken

  Evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting arbobegrotingsartikel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie waarborginstellingen

  Evaluatie naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van de wettelijke taken door Edelmetaal Waarborg Nederland (EWN) en WaarborgHolland (WH) en naar de borging van de efficiëntie en effectiviteit van het waarborgstelsel na invoering van de Waarborgwet 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op