Zoekresultaten  1-10 van de 15.974 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
 • Nationaal Plan Energiesysteem

  Het Nationaal Plan Energiesysteem is de kabinetsvisie voor het energiesysteem tot 2050. In dit plan geeft het kabinet aan hoe we kunnen bouwen, besparen, verdelen en verbinden voor een duurzaam en rechtvaardig energiesysteem - nu en in de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument E - Voorwaarden voor het energiesysteem

  Dit is verdiepingsdocument E van het Nationaal plan energiesysteem (NPE). Het bevat verdiepende analyse en onderbouwing bij de inhoud en keuzes in het hoofddocument van het NPE. Dit verdiepingsdocument gaat dieper in op de voorwaarden voor de ontwikkeling van het toekomstige energiesysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Voortgangsrapportage Emancipatie - tabellen met maatregelen

  Bijlage bij de 'Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023'. De bijlage bevat een overzicht van de voortgang op de maatregelen uit de emancipatienota 2022 - 2025 en nieuwe maatregelen op het gebied van emancipatie. Het overzicht bevat de thema’s arbeid, veiligheid, onderwijs en media, zorg, gelijke behandeling en wetgeving en internationaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument C - Transitiepaden gebruikssectoren

  Dit is verdiepingsdocument C van het Nationaal plan energiesysteem (NPE). Het bevat verdiepende analyse en onderbouwing bij de inhoud en keuzes in het hoofddocument van het NPE. Dit verdiepingsdocument bevat de transitiepaden van de eindgebruikerssectoren: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en landbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument D - Maatschappelijke kant van het energiesysteem

  In dit document geven we een analyse van de vele maatschappelijke veranderingen die tijdens de energietransitie zullen plaatsvinden. Dit geeft beleidsmakers en andere professionals handvatten om maatschappelijke factoren mee te nemen in het vormgeven van de transitie. Ook geeft het burgers, bedrijven en instellingen een perspectief op de rollen die zij in de transitie kunnen vervullen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument B - Ontwikkelpaden ketens van het energiesysteem

  Dit is verdiepingsdocument B van het Nationaal plan energiesysteem (NPE). Het bevat verdiepende analyse en onderbouwing bij de inhoud en keuzes in het hoofddocument van het NPE. Dit verdiepingsdocument bevat de ontwikkelpaden van de hoofdketens van het toekomstige energiesysteem: elektriciteit, waterstof, koolstof en warmte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reflectie op het concept-Nationaal Plan Energiesysteem

  Het ministerie van EZK heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht te reflecteren op het concept-Nationaal Plan Energiesysteem (cNPE). Daarbij is in het bijzonder gevraagd in hoeverre de gemaakte hoofdkeuzes passend zijn en of het plan uitvoerbaar is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verduurzamen werkgebonden personenmobiliteit in het mkb

  Literatuuronderzoek naar de potentie, motivaties, belemmeringen en beleids- en communicatiemogelijkheden van het verduurzamen van werkgebonden personenmobiliteit in het mkb.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023

  Het rapport bespreekt de voortgang op het gebied van vrouwenemancipatie en gendergelijkheid op de thema's Arbeid, Veiligheid, Onderwijs, Zorg, Gelijke Behandeling en Wetgeving, internationale activiteiten en monitoring van het emancipatiebeleid en de voortgang daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatieverslag bij Aanbiedingsbrief Nationaal Plan Energiesysteem

  In dit participatieverslag is in vier hoofdstukken terug te vinden hoe de inbreng is verwerkt in het definitieve Nationaal plan energiesysteem (NPE). In de bijlages A tot en met D is per onderdeel van de dialoog- en consultatiefase de inbreng in meer detail weergegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op