Zoekresultaten  1-10 van de 1.946 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
 • Nieuw vandaag

  Onderzoek naar de aanwezigheid van kwarts, metalen en stofsamenstelling te Apeldoorn

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van ProRail BV naar de aanwezigheid van kwarts, respirabel kwarts, metalen en de stofsamenstelling in en om woningen te Apeldoorn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Risicobeoordeling van omwonenden door blootstelling aan (fijn)stof van tijdelijk depot Mezenweg / Kanaalzuid Apeldoorn (2023)

  Het rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de blootstelling en de risico’s voor de gezondheid van stof afkomstig van ballast uit het depot aan de Mezenstraat / Kanaal Zuid in Apeldoorn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage 5 Jaarrapportage spoorgoederencorridor Noordzee-Balten-compressed

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stakeholder consultation – Industrial Sustainable Carbon Regulation

  Het rapport beschrijft de uitkomsten van een bijeenkomst met vertegenwoordigers van chemische bedrijven, brancheorganisaties, beleidsmakers, onderzoekers en een milieuorganisaties (stakeholders). Zij gaven hun reactie op het voorstel van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ministeries hadden een voorstel ontwikkeld voor een Europese Industriële Duurzame Koolstof Verordening. Deze verordening schrijft e minimum aandeel voor van duurzame koolstof in de chemische industrie voor (secundaire grondstoffen, duurzame biogrondstoffen en CO2).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet waarborgen parlementaire betrokkenheid

  Het wetsvoorstel gaat over het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgen voor Heimelijk Werk

  Het rapport gaat over onderzoek van de commissie Waarborgen Werken Onder Dekmantel. De commissie onderzoekt mogelijkheden om het heimelijk werken door de politie te versterken en geeft hier advies over.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • The Importance of Sustainable Carbon

  Strong policies needed to promote the uptake of sustainable carbon for a climate-neutral and circular chemical sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage 4 Jaarrapportage spoorgoederencorridor Rijn-Alpen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Carbon costs and industrial firm performance

  Carbon costs and industrial firm performance. Evidence from international microdata.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage 7 Haalbaarheidsonderzoek TurboPlan

  Bekijk document gepubliceerd op