Zoekresultaten  1-20 van de 688 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
 • Nieuw vandaag

  Veteranennota 2022-2023

  De Veteranennota blikt terug op de invulling die Defensie het afgelopen jaar heeft gegeven aan het veteranenbeleid, de bijzondere zorgplicht en het respect en de waardering die veteranen verdienen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2015 College voor Toetsen en Examens

  Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft als taak om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen te waarborgen, en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2010

  Jaarverslag van de CCMO over 2010. De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek middels toetsing aan de daarvoor gestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortang van de medische wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 College voor Toetsen en Examens

  Verslag over de activiteiten van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in 2014. Het CvTE waarborgt de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, en stelt scholen en instellingen in staat de afname van examens en toetsen goed te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Arbeidsinspectie 2010

  Het jaarverslag over de activiteiten van de Arbeidsinspectie in 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Vervangingsfonds (Vf). Het Vf betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Naast de taak voor vervanging levert het Vf een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage 2022 Dienst Toeslagen publicatieversie

  Publicatieversie van Jaarrapportage 2022 Dienst Toeslagen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2019 Inspectie SZW

  Verslag van werkzaamheden en resultaten van de Inspectie SZW in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Integriteit Defensie 2022

  Dit jaarverslag rapporteert over het integriteitsbeleid van het ministerie van Defensie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2012 van de Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 Inspectie SZW

  Het jaarverslag over 2020 beschrijft de inzet en bereikte resultaten van de Inspectie SZW. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van wetten en regels over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 Inspectie Veiligheid Defensie 'Beheerst versnellen'

  Jaarverslag Inspectie Veiligheid Defensie over 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2012 Inspectie van het Onderwijs

  In het jaarverslag 2012 staat de financiële verantwoording van de Inspectie van het Onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2011 Inspectie van het Onderwijs

  In het jaarverslag 2011 legt de Inspectie van het Onderwijs financiële verantwoording af. Het verslag gaat in op de ontwikkeling van de inspectieorganisatie, de bedrijfsvoering en personele gegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2017 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie

  Het jaarverslag over 2022 beschrijft de inzet en bereikte resultaten van de Nederlandse Arbeidsinspectie, toen nog Inspectie SZW geheten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2016 Staatsbosbeheer

  Het jaarverslag beschrijft de resultaten die Staatsbosbeheer heeft behaald in 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op