Zoekresultaten  1-20 van de 51 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Jaarverslag 2015 College voor Toetsen en Examens

  Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft als taak om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen te waarborgen, en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 College voor Toetsen en Examens

  Verslag over de activiteiten van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in 2014. Het CvTE waarborgt de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, en stelt scholen en instellingen in staat de afname van examens en toetsen goed te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Vervangingsfonds (Vf). Het Vf betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Naast de taak voor vervanging levert het Vf een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2012 Inspectie van het Onderwijs

  In het jaarverslag 2012 staat de financiële verantwoording van de Inspectie van het Onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2011 Inspectie van het Onderwijs

  In het jaarverslag 2011 legt de Inspectie van het Onderwijs financiële verantwoording af. Het verslag gaat in op de ontwikkeling van de inspectieorganisatie, de bedrijfsvoering en personele gegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf). Het Pf is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het Pf betaalt de uitkeringskosten van werkloos onderwijspersoneel. Naast de taak voor werkloosheidsuitgaven ondersteunt het Pf schoolbesturen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid. Het fonds zet zich ook in voor individuele medewerkers die werkloos zijn of worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag over het jaar 2013 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht op het onderwijs. En over het financieel beheer van de Inspectie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur van het Participatiefonds verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TNO Jaarverslag 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag over het jaar 2014 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht en het financieel beheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2017

  Verantwoording van de uitgaven in 2017 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2018

  Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2014

  Verantwoording van de uitgaven in 2014 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2015 van het Commissariaat voor de Media

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2021

  Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op