Zoekresultaten  1-50 van de 51 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Jaarverslag 2015 College voor Toetsen en Examens

  Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft als taak om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen te waarborgen, en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 College voor Toetsen en Examens

  Verslag over de activiteiten van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in 2014. Het CvTE waarborgt de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, en stelt scholen en instellingen in staat de afname van examens en toetsen goed te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Vervangingsfonds (Vf). Het Vf betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Naast de taak voor vervanging levert het Vf een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2012 Inspectie van het Onderwijs

  In het jaarverslag 2012 staat de financiële verantwoording van de Inspectie van het Onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2011 Inspectie van het Onderwijs

  In het jaarverslag 2011 legt de Inspectie van het Onderwijs financiële verantwoording af. Het verslag gaat in op de ontwikkeling van de inspectieorganisatie, de bedrijfsvoering en personele gegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf). Het Pf is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het Pf betaalt de uitkeringskosten van werkloos onderwijspersoneel. Naast de taak voor werkloosheidsuitgaven ondersteunt het Pf schoolbesturen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid. Het fonds zet zich ook in voor individuele medewerkers die werkloos zijn of worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag over het jaar 2013 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht op het onderwijs. En over het financieel beheer van de Inspectie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur van het Participatiefonds verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TNO Jaarverslag 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag over het jaar 2014 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht en het financieel beheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2021

  Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 Commissariaat voor de Media

  Het jaarverslag over 2010 van het Commissariaat voor de Media (CvdM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2019

  Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2017 Commissariaat voor de Media

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2014

  Verantwoording van de uitgaven in 2014 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2015

  Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2015

  Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2017

  Verantwoording van de uitgaven in 2017 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2018

  Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2016

  Verantwoording van de uitgaven in 2016 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2020

  Verantwoording van de uitgaven in 2020 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2014

  Verantwoording van de uitgaven in 2014 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2015 van het Commissariaat voor de Media

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 Commissariaat voor de Media

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2011 van het Commissariaat van de Media

  Het jaarverslag over 2011 van het Commissariaat voor de Media (CvdM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 Erfgoedinspectie

  Verslag van de activiteiten van de Erfgoedinspectie in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2017 College voor Toetsen en Examens (CvTE)

  Jaarverslag over 2017 van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2012 College voor Examens

  Jaarverslag 2012 van het College voor Examens. Het het College voor Examens zien hoe zij invulling geeft aan het afleggen van verantwoording, het tonen van transparantie en het bewerkstelligen van doelmatigheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Rathenau Instituut 2010

  Jaarverslag Rathenau Instituut 2010: ‘De fysieke en de virtuele wereld komen samen’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 College Voor Examens

  Rapport over de uitvoering van de reguliere (wettelijke) taken door CvE en een financiële verantwoording op hoofdlijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs Cultuur en Wetenschap Rijksjaarverslag 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs Cultuur en Wetenschap Rijksjaarverslag 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Terugblik 2019 NPO

  In deze terugblik legt de NPO (Nederlandse Publieke Omroep) verantwoording af over de manier waarop de NPO in 2019 de publieke media-opdracht heeft uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2018 College voor Toetsen en Examens

  Bekijk document gepubliceerd op

 • OCW Kerncijfers 2008-2012

  In deze publicatie vindt u informatie over de meest recente cijfers over resultaten en ontwikkelingen in onderwijs, cultuur en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2011 College voor Examens

  In dit 2e jaarverslag worden de activiteiten en resultaten van het College voor Examens (CvE) in 2011 belicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2018 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag legt de Inspectie van het Onderwijs haar werk vast in aantallen en in de belangrijkste ontwikkelingen in 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 College voor Examens

  Jaarverslag over 2010 van het College voor Examens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • OCW Kerncijfers 2008-2012

  In deze publicatie vindt u informatie over de meest recente cijfers over resultaten en ontwikkelingen in onderwijs, cultuur en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2009 Rathenau Instituut

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Commissariaat voor de Media 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Ombudslijn mbo over 2014-2015

  Jaarrapportage Ombudslijn mbo van september 2014 tot augustus 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2019 Inspectie van het onderwijs

  Het jaarverslag beschrijft het toezicht van de Inspectie van het onderwijs in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerncijfers 2007-2011

  In deze publicatie vindt u informatie over de meest recente cijfers over resultaten en ontwikkelingen in onderwijs, cultuur en wetenschap. Nieuwe thema’s in deze kerncijfers zijn: een analyse van de doorstroom vmbo, mbo, hbo; analyse zittenblijvers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • OCW Kerncijfers

  In deze publicatie vindt u informatie over de meest recente cijfers over resultaten en ontwikkelingen in onderwijs, cultuur en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op