Zoekresultaten  1-20 van de 72 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Definitief besluit incidentele subsidie CCS-project Yara Sluiskil

  Minister Adriaansens (EZK) besluit op het subsidieverzoek van Yara Sluiskil voor het CCS-project Cactus. CCS staat voor Carbon Capture and Storage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek onderzoek CCS

  De minister van Economische Zaken en Klimaat beslist op een verzoek om subsidie voor onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden van de Carbondioxide Capture en Storage (CCS)-keten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bekendmakingsbesluit veiling 3,5 GHz-band

  Besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor mobiele communicatie in de 3,5 GHz-band en de vaststelling van de te veilen vergunningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

  Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-wijzigingsbesluit 13 Natura 2000-gebieden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp van het Klimaatakkoord

  Pakket van afspraken, maatregelen en instrumenten dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49 procent moet terugdringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-bekendmakingsbesluit en concept-vergunningen 35 GHz

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit uitbreiding HABOG, wijziging locatie VOG2 en revisie Kernenergiewetvergunning COVRA

  Ontwerpbesluit betreffende uitbreiding van het Hoog radioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw (HABOG), wijziging van de locatie van het tweede opslaggebouw voor verarmd uranium (VOG2) en revisie van de Kernenergiewetvergunning van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V. (COVRA) te Nieuwdorp (gemeente Borsele). Dit ontwerpbesluit ligt van 25 september 2014 tot en met 5 november 2014 ter inzage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mededeling voornemen bouw kerncentrale ERH

  Mededeling van het voornemen tot de bouw van een nieuwe kerncentrale voor Energy Resources Holding op de locatie Borssele te Zeeland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit definitieve vergunning Holland PTC

  Wijziging van de kernenergiewetvergunning verleend aan de Technische Universiteit Delft (TUD) ten behoeve van het Reactor Instituut Delft (RID) in verband met Holland Particle Therapy Centre bv (hollandptc).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbeschikking HollandPTC

  Ontwerpbesluit tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning verleend aan de Technische Universiteit Delft (TUD) ten behoeve van het Reactor Instituut Delft (RID) in verband met Holland Particle Therapy Centre B.V. (HollandPTC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting ontwerpbesluit elektriciteit en gas

  Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit instemmingsbesluit winningsplan Groningenveld

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Stralingsbescherming

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mededeling voornemen bouw kerncentrale ERH - Engels

  Engelse versie van de mededeling van het voornemen tot de bouw van een nieuwe kerncentrale voor Energy Resources Holding op de locatie Borssele te Zeeland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-besluit van de Minister van Economische Zaken van xx 2013

  Ontwerp-besluit van de Minister van Economische Zaken van xx 2013, nr. ........ , inzake de uitgifte van drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen

  Besluit van 27 oktober 2011, houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen (Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Besluit congestiemanagement elektriciteit

  Ontwerp van het besluit tot het vaststellen van regels met betrekking tot congestie op de elektriciteitsnetten (Besluit congestiemanagement elektriciteit).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking Wet milieubeheer waterinjectielocatie Rossum-Weerselo 9

  Beschikking van de provincie Overijssel voor het injecteren van productiewater in lege gasvelden in Twente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-bekendmakingsbesluit 3,5 GHz-band

  Besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat inzake de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor mobiele communicatie in de 3,5 GHz-band en de vaststelling van de te veilen vergunningen.

  Bekijk document gepubliceerd op