Zoekresultaten  1-10 van de 19 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

  Besluit van 29 januari 2014, houdende regels ter waarborging van de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren (Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

  Besluit van 29 januari 2014, houdende regels ter waarborging van de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren (Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 ivm nadere regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding

  Met deze wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt beoogd zodanige waarborgen te geven dat het toezicht op vreemdelingen ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding (verder te noemen: het mobiel toezicht) niet hetzelfde effect heeft als grenscontrole in de zin van de Schengengrenscode. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (verder te noemen: het Hof) van 22 juni 2010 (arrest Melki en Abdeli)1 en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder te noemen: ABRvS) van 28 december 20102 en wordt het mobiel toezicht in overeenstemming met artikel 21, onderdeel a, van de Schengengrenscode3 gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Wet kansspelen op afstand - versie 8 juli 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel wijziging grondwet Nederlands als officiële taal

  Wetvoorstel Nederlands als officiële taal in Nederlandse grondwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arrest van het Hof van Justitie over auteursrecht

  Arrest van het Hof (Vierde kamer) in zaak C-435/12.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit beheer politie

  Ontwerpbesluit voor regels over het beheer van de politie (Besluit beheer politie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met uitbreiding API-dataset

  Besluit van Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de uitbreiding van de vooraf door de luchtvervoerder te verstrekken passagiersgegevens (standaard API-set).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit financieel beheer politie

  Ontwerpbesluit met regels over het financieel beheer van de politie (Besluit financieel beheer politie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brussel II Bis Verordening

  Verordening (EG) Nr. 2201/2003 VAN DE RAAD van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000.

  Bekijk document gepubliceerd op