Zoekresultaten  1-10 van de 105 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • BLKB2013 298M, OB, Art,11,1 G,Medische vrijstellingen

  De vrijstelling van btw voor (para)medische dienstverlening is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. Dit besluit gaat in op de gevolgen van de wetswijziging voor de toepassing van de vrijstelling. Ook beantwoordt dit besluit vragen over de toepassing van de vrijstelling gesteld door organisaties van niet-regulier werkende artsen. In dit besluit is het bestaande beleid over de (para)medische dienstverlening opgenomen dat na 1 januari 2013 nog actueel is. Dit besluit bevat een voorlopige goedkeuring voor een aantal aangewezen beroepen, een goedkeuring voor toepassing van de kleine ondernemersregeling voor bepaalde beroepsbeoefenaren en een goedkeuring voor arbodienstverlening. Er zijn ook enkele tekstuele verbeteringen aangebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2013-799M, LH, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 25 november 2011, nr. BLKB2011/1828M. In het besluit zijn enkele onderdelen aangepast in verband met wijziging van de Zorgverzekeringswet. Onderdeel 2.5 is aangepast naar aanleiding van de Wet uniformering loonbegrip. Onderdeel 3.6.7 is geactualiseerd naar aanleiding van jurisprudentie. De overige wijzigingen betreffen aanpassingen van bedragen en redactionele correcties. Het besluit CPP2005/1795M over spaarloon is met dit besluit ingetrokken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 5 juli 2011. Naar aanleiding van vragen uit de praktijk zijn onderdelen toegevoegd over de werkplek en de inschrijving in een beroepsregister. Ook is aangegeven dat een vaste vergoeding achteraf niet mogelijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB 2014-1894, LH, Loon vrijgesteld loon, verg, verstr 2014

  Dit besluit is een integrale actualisering van het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/1033M. De wijzigingen zijn grotendeels het gevolg van het vervallen van de overgangsregeling voor werkgevers die nog geen gebruik maakten van de werkkostenregeling en aanpassing van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 met ingang van 1 januari 2015. Onderdelen die achterhaald zijn of een voorlichtend karakter hebben zijn vervallen. Ook worden enkele besluiten ingetrokken die hun belang verloren hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

  Het besluit geeft een nadere toelichting op het onderscheid tussen mobiele communicatiemiddelen (zoals een mobieltje) en computers (zoals een laptop en bepaalde tablets).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2012 1868, OB, Besluit art. 11.1g, medische vrijstellingen

  De vrijstelling van btw voor (para)medische dienstverlening is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. Dit besluit gaat in op de gevolgen van de wetswijziging voor de toepassing van de vrijstelling. In dit besluit is het bestaande beleid over de (para)medische dienstverlening opgenomen dat na 1 januari 2013 nog actueel is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2013 810M, OB, besluit aanpassing medische btw vrijstelling

  Dit besluit is aangepast aan jurisprudentie van het Hof van Justitie (zie onderdeel 3.1 en de Bijlage bij het besluit) en van de Hoge Raad (zie voetnoot bij 4.3). Er zijn ook enkele tekstuele verbeteringen aangebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2016/433M, Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968

  Dit besluit is aangepast naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 en de uitspraak van het Gerechtshof s-Hertogenbosch van 11 september 2015. Er zijn ook enkele tekstuele wijzigingen aangebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2016/433M, Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968

  Dit besluit is aangepast naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 en de uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 11 september 2015. Er zijn ook enkele tekstuele wijzigingen aangebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • wijziging van fiscale uitvoeringsregelingen

  In deze regeling staan wijzigingen van sommige fiscale uitvoeringsregelingen. Daarnaast gaat het over zelfstandige wijzigingen en de implementatie van Europese regelgeving of internationale verdragen. Ook zijn bedragen en percentages geactualiseerd en aangepast aan loon- en prijsontwikkelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op