Zoekresultaten  1-10 van de 66 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Voorgenomen besluit verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst RWI versie ter inzage

  Selectielijst voor de archiefbescheiden voortkomend uit de bedrijfsvoeringstaken van de zorgdrager Raad voor Werk en Inkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Waterschappen

  Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de waterschappen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst OPTA

  Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Opta voor de periode vanaf 1997.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Raad van State

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experiment gecombineerde bol-bbl

  Ontwerp van een besluit houdende bepalingen voor een experiment met het oog op verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en de doelmatigheid van het beroepsonderwijs door invoering van een beroepsopleiding in een combinatie van beroepsopleidende leerweg en de beroepsbegeleidende leerweg (Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experimenten flexibel hoger onderwijs

  Besluit houdende voorschriften voor diverse experimenten op het terrein van flexibilisering van het hoger onderwijs, in het bijzonder van het deeltijdse en duale onderwijs, met het oog op verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs (Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen PO/VO

  Besluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten met regelluwe scholen in het primair- en voortgezet onderwijs (Besluit experiment regelluwe scholen po/vo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsbesluit PO

  Besluit over de centrale eindtoets of andere eindtoetsen in het primair onderwijs, over een leerling- en onderwijsvolgsysteem in het primair onderwijs en over toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs (Toetsbesluit PO).

  Bekijk document gepubliceerd op