Zoekresultaten  1-7 van de 7 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Inkoop en beheerverwijder
 • Besluit subsidieverzoek onderzoek CCS

  De minister van Economische Zaken en Klimaat beslist op een verzoek om subsidie voor onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden van de Carbondioxide Capture en Storage (CCS)-keten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Aanbesteding OV Limburg

  Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op een klacht over overtreding van artikelen 67 en 71 van de Spoorwegwet door NS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit verlening subsidie voor project Oprichten BespaarGarant fonds

  Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties op een verzoek om subsidie van Stichting BespaarGarant, voor het project Oprichten BespaarGarant fonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieverlening instellingssubsidie 2021

  Besluit tot verlening van instellingssubsidie aan de Stichting Beheer Sophiahof.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidie voor Stichting Hyperloop Development Program

  Besluit op het verzoek van de stichting Hyperloop Development Program om subsidie voor het Hyperloop Development Program en voor activiteiten van de stichting European Hyperloop Centre.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieverlening Financieringsfaciliteit binnenstedelijke transformatie - definitief besluit

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 3 december 2018 een besluit genomen op een verzoek om subsidie voor het project Financieringsfaciliteit binnenstedelijke transformatie. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidiebesluit energiebespaarleningen energiebespaarhypotheken warmtefonds

  Besluit op een aanvraag voor subsidie voor de stichting Nationaal Warmtefonds voor het verstrekken van financiering door het Warmtefonds tegen aantrekkelijke voorwaarden aan woningeigenaren met beperkte leenruimte, woningeigenaren met een leeftijd boven de 75 jaar, woningeigenaren met een BKR-codering en VvE’s die niet in aanmerking komen voor de reguliere VvE-financiering van het Nationaal Warmtefonds.

  Bekijk document gepubliceerd op