Zoekresultaten  1-10 van de 34 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Belastingverwijder
 • Besluit inkomstenbelasting eigenwoningrente 2010

  Het besluit over de eigenwoningrente wordt aangepast. Het betreft aanpassingen aan wetswijziging per 1 januari 2010 en verduidelijkingen voor de praktijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belastingen van personenauto’s en motorrijwielen

  In dit besluit zijn uit het beleidsbesluit belastingen van personenauto’s en motorrijwielen 2010 (besluit van 4 juni 2010, DGB/2010/1670M) de beleidsstandpunten overgenomen. Nieuw is het standpunt over het voor de aanvang van het weggebruik in Nederland verzoeken om teruggaaf van BPM bij export in huur/lease situaties van in het buitenland gekentekende autos.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit reiskostenvergoedingen en privé-gebruik auto in de loonheffingen en in de inkomstenbelasting

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 26 augustus 2010, nr. DGB2010/1879M. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2011 en op het keuzeregime voor vergoedingen en verstrekkingen in de jaren 2011 tot en met 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit inkomstenbelasting eigenwoningregeling bijleenregeling

  Het besluit inkomstenbelasting eigenwoningregeling bijleenregeling bevat het beleid over de toepassing van artikel 3.119a en 3.119b van de Wet IB 2001 (de bijleenregeling). Het besluit van 20 februari 2007 is geactualiseerd en aangevuld met nieuwe beleidsstandpunten. Verdr zijn er enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd. De redactionele wijzigingen betreffen geen inhoudelijke wijziging van bestaand beleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit winst uit onderneming: voorraadwaardering in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 31 augustus 2009, nr. CPP 2009/1029M. Paragraaf 2, met name de eerste alinea, is verduidelijkt op de wijze zoals ook is omschreven in het op 28 januari 2011 met de Branchevereniging CBW-MITEX gesloten convenant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Verkoop onder voorwaarden of maatschappelijk gebonden eigendom

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 7 december 2006, nr. CPP2006/1322M. Actualisering is noodzakelijk door de ontwikkelingen bij de verkoop onder voorwaarden of maatschappelijk gebonden eigendom.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit belastingen op milieugrondslag

  Het besluit houdt een wijziging in van het kaderbesluit waarin beleidsregels staan voor de milieubelastingen. De wijzigingen zien op het vervallen van een aantal tijdelijke goedkeuringen in de afvalstoffenbelasting en de verpakkingenbelasting. Daarnaast is voor de energiebelasting een nieuwe goedkeuring opgenomen voor teruggaaf wegens oninbaarheid bij factoorovereenkomsten en is in overleg met de branchevereniging Energie-Nederland de tekst van de complexbepaling aangescherpt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accijns. Aanvraag accijnszegels die niet zijn voorzien van kleinhandelsprijs en hoeveelheid

  In dit beleidsbesluit worden een aantal aspecten aangaande de aanvraag van accijnszegels die niet zijn voorzien van kleinhandelsprijs en hoeveelheid geactualiseerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 5 juli 2011. Naar aanleiding van vragen uit de praktijk zijn onderdelen toegevoegd over de werkplek en de inschrijving in een beroepsregister. Ook is aangegeven dat een vaste vergoeding achteraf niet mogelijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit herinvesteringsreserve

  Door middel van dit besluit worden de volgende besluiten samengevoegd: - het herinvesteringsreservebesluit van 5 december 2006, nr. CPP 2006/1173M, Stcrt 2006, 243, en - het besluit „overheidsingrijpen? van 16 december 2009, nr. CPP 2009/83M, Stcrt 2009, 20481.

  Bekijk document gepubliceerd op