Zoekresultaten  1-10 van de 34 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Belastingverwijder
 • Geen beroep in cassatie 'IB/Formeel: Ontvankelijkheid, woonplaats'

  Toelichting op intrekking beroep in cassatie van 8 november 2019, nr. 2019-0000184047, tegen de uitspraak van Hof ‘s-Hertogenbosch van 15 augustus 2019, nrs. 18/00666 tot en met 18/00670, ECLI:NL:GHSHE:2019:3089.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindejaarsbesluit 2018

  Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer het besluit tot wijziging van het Besluit fiscale eenheid 2003 en het Uitvoeringsbesluit invorderingswet 1990. Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2016/433M, Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968

  Dit besluit is aangepast naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 en de uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 11 september 2015. Er zijn ook enkele tekstuele wijzigingen aangebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2016/433M, Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968

  Dit besluit is aangepast naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 en de uitspraak van het Gerechtshof s-Hertogenbosch van 11 september 2015. Er zijn ook enkele tekstuele wijzigingen aangebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen, BLKB 2015/1382M

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 17 december 2014, BLKB2014/2067M. Een aantal onderdelen is aangepast of verduidelijkt. Daarnaast is het aantal voorzieningen, dat bij het bepalen van de afmetingen van de laadruimte van een bestelauto buiten beschouwing mag worden gelaten, uitgebreid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2015-370, AM, Belastingen op milieugrondslag

  Dit besluit is een herziening van het besluit van 11 maart 2014, nr. BLKB2014/303M, dat hiermee wordt ingetrokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2015-106M, Inkomstenbelasting. Winst. Vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 20 mei 2014, nr. BLKB2014/0644M. Toegevoegd zijn twee nieuwe goedkeuringen in onderdeel 5.3 over de stroomvoorziening voor een (semi-)elektrische auto (laadpaal).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • FATCA-besluit

  Besluit van 15 december 2014 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES ter uitvoering van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Schenk- en erfbelasting internationale aspecten

  Besluit van de minister van Financiën over de internationale aspecten van de schenk- en erfbelasting en dubbele successiebelasting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2014-125M,OB, Onderwijsvrijstelling

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 6 november 2006, nr. CPP2006/2506M. Daarnaast zijn tekstuele wijzigingen aangebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op