Zoekresultaten  1-4 van de 4 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Migratieverwijder
 • Besluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 ivm nadere regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding

  Met deze wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt beoogd zodanige waarborgen te geven dat het toezicht op vreemdelingen ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding (verder te noemen: het mobiel toezicht) niet hetzelfde effect heeft als grenscontrole in de zin van de Schengengrenscode. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (verder te noemen: het Hof) van 22 juni 2010 (arrest Melki en Abdeli)1 en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder te noemen: ABRvS) van 28 december 20102 en wordt het mobiel toezicht in overeenstemming met artikel 21, onderdeel a, van de Schengengrenscode3 gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieprogramma Migratie en Ontheemding

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde op 3 juli 2023 een subsidietender voor Migratie en Ontheemding 2023-2028.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met uitbreiding API-dataset

  Besluit van Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de uitbreiding van de vooraf door de luchtvervoerder te verstrekken passagiersgegevens (standaard API-set).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Remigratiebesluit

  Besluit van 1 maart 2014 houdende voorschriften ter uitvoering van de Remigratiewet en tot wijziging van enige andere algemene maatregelen van bestuur (Remigratiebesluit).

  Bekijk document gepubliceerd op