Zoekresultaten  1-9 van de 9 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Openbaar vervoerverwijder
 • tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

  Het besluit gaat over het prioriteren van concessievervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tracébesluit DoorStroomStation Utrecht (DSSU)

  Dit Tracébesluit DoorStroomStation Utrecht (DSSU) voorziet in aanpassing en beperkte uitbreiding van de spoorinfrastructuur en de perrons van station Utrecht Centraal.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

  Besluit tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur. De wijziging houdt verband met de verdeling van de capaciteit van de hoofdspoorweginfrastructuur, aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen en de verlening van de concessie voor het hoofdrailnet 2015-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

  Besluit van tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur. Doel is het bewerkstelligen van een efficiënte en maatschappelijk wenselijke verdeling van de capaciteit van de hoofdspoorweginfrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur in verband met een efficiënte verdeling van de capaciteit van het hoofdrailnetwerk en de concessie voor het hoofdrailnet 2015-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit ter nadere implementatie van richtlijn 2012/34/EU

  Besluit met betrekking tot de vergoeding minimumtoegangspakket en de toegang tot dienstvoorzieningen en de levering van diensten op het gebied van spoor en met wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur. Het besluit dient ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het beleidsvoornemen gunning vervoerconcessie hoofdrailnet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbevelingen Europese Commissie procedure erkenning opleidingcentra en examinatoren voor treinbestuurders

  Aanbevelingen van de Europese Commissie van 22 november 2011 over de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor treinbestuurders overeenkomstig Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit over gebruiksvergoeding spoor 2015-2016

  Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over de gebruiksvergoeding spoor in 2015 en 2016, naar aanleiding van de aanvraag van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN).

  Bekijk document gepubliceerd op