Zoekresultaten  1-10 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Ontwikkelingssamenwerkingverwijder
 • Subsidiekader Fonds Product Development Partnerships, subsidiebesluit 2011-2014

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gewijzigd besluit tot vaststelling van Drylands Sahel Program

  Besluit tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Drylands Sahel Program).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsregels Subsidieregeling LEAD

  Besluit van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) van 23 juli 2015 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, Local Employment in Africa for Development (LEAD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit en beleidskader humanitaire hulp Syrië via ngo’s 2014

  Besluit tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014). Het beleidskader bevat aanwijzingen voor Nederlandse maatschappelijke organisaties die in het kader van dit amendement een voorstel willen indienen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidiekader Vrouwen, vrede en veiligheid

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 3 mei 2016, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Vrouwen, vrede en veiligheid 2016-2019). Aanvragen kunnen niet langer worden ingediend.    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader Addressing Root Causes Fund

  Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Addressing Root Causes Fund 2016-2021).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieregeling Mine Action en Clustermunitie 2016-2020

  Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 22 maart 2016 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Clustermunitie 2016-2020).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW 2016-2020)

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) wil de positie van vrouwen en meisjes in de wereld verbeteren. Dat doet BZ onder andere met het programma Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsregels SRGR Partnerschappen 2016-2020 na wijzigingsbesluit

  Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2015, zoals gewijzigd bij besluit van 23 april 2015, tot vaststelling van beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschappen 2016-2020).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring van het SRGR Fonds

  Gerectificeerde versie: Besluit tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring van het SRGR Fonds. Het SRGR Fonds financiert activiteiten ter bevordering van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten inclusief hiv/aids.

  Bekijk document gepubliceerd op