Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
 • Diepzeeverordening 2019-2020

  Vaststelling, voor 2019 en 2020, van de vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Unie voor bepaalde bestanden van diepzeevissen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept nota van toelichting bij wijziging Besluit houders van dieren in verband met overname welzijnsvoorschriften PPE

  Concept nota van toelichting bij het conceptbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met de overname van de welzijnsvoorschriften van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit emissiearme huisvesting

  Besluit houdende regels met betrekking tot emissiearme huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verboden vissoorten

  Vissoorten waarop vanaf 1 januari 2015 in het betreffende gebied niet mag worden gevist op grond van verboden genoemd in de verordening vangstmogelijkheden (verboden soorten).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Europees quotum zeevisserij 2015

  Europees quotum in het kalenderjaar 2015 als bedoeld in de Uitvoeringsregeling zeevisserij. Uitsluitend voor bijvangsten. Uit hoofde van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlands quotum visserij 2015

  Nederlands quotum in het kalenderjaar 2015 als bedoeld in de Uitvoeringsregeling zeevisserij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met overdracht taken Stichting CPE naar Stichting COKZ

  Het ontwerpbesluit draagt de taken die nu op grond van de Landbouwkwaliteitswet zijn opgedragen aan de stichting Controlebureau voor Pluimvee eieren en eiproducten (CPE) over aan de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ). Het gaat om taken ter uitvoering van de Europese regelgeving in de sectoren pluimvee en eieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept wijziging Besluit houders van dieren in verband met overname welzijnsvoorschriften PPE

  Concept van het besluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met de overname van de welzijnsvoorschriften van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

  Bekijk document gepubliceerd op