Zoekresultaten  1-7 van de 7 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
 • Ontwerpbesluit experiment gecombineerde bol-bbl

  Ontwerp van een besluit houdende bepalingen voor een experiment met het oog op verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en de doelmatigheid van het beroepsonderwijs door invoering van een beroepsopleiding in een combinatie van beroepsopleidende leerweg en de beroepsbegeleidende leerweg (Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 vanwege de uitbreiding van het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de studieduur en inrichting van die leerlijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit invoering keuzedelen beroepsonderwijs

  Besluit van 25 januari 2016, tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens

  Besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Experimenteerbesluit vm2

  Besluit met voorschriften over experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo2 (Experimenteerbesluit vm2).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging besluiten participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen enzovoorts

  Besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbombo 2014-2022

  De verwachte inwerkingtreding van het ontwerpbesluit is 1 januari 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op