Zoekresultaten  1-10 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Ontwerpbesluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant

  Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van physician assistant (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit klinisch technoloog

  Besluit met tijdelijke regels voor opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van de klinisch technoloog (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-Uitvoeringsbesluit Wkkgz

  Concept-Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit taakuitoefening IGZ

  Ministeriële besluit, waarin regels zijn vastgelegd voor de taakuitoefening van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de verhouding tussen de bewindspersonen van het ministerie en de inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van minister VWS (22 augustus 2017) over taakuitoefening Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)

  Besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 22 augustus 2017 over de taakuitoefening van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.). Dit Besluit is op 25 september 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi

  Besluit van 13 maart 2018, houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi ter zake van de regeling voor transparantie van jaarstukken en het hebben van een toezichthoudend orgaan voor Regionale Ambulancevoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist)

  Besluit over tijdelijke regels inzake de opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen door de geregistreerd-mondhygiënist (Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp voor Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg

  Ontwerp voor het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp voor Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

  Ontwerp voor het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wmcz 2018

  Besluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad.

  Bekijk document gepubliceerd op