Zoekresultaten  1-10 van de 17 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Ontwerpbesluit Beleidsinformatie jeugdzorg 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant

  Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van physician assistant (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit klinisch technoloog

  Besluit met tijdelijke regels voor opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van de klinisch technoloog (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit rond professionalisering van de jeugdzorg

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit bsn in de jeugdzorg 29 november 2013

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-Uitvoeringsbesluit Wkkgz

  Concept-Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit taakuitoefening IGZ

  Ministeriële besluit, waarin regels zijn vastgelegd voor de taakuitoefening van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de verhouding tussen de bewindspersonen van het ministerie en de inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van minister VWS (22 augustus 2017) over taakuitoefening Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)

  Besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 22 augustus 2017 over de taakuitoefening van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.). Dit Besluit is op 25 september 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi

  Besluit van 13 maart 2018, houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi ter zake van de regeling voor transparantie van jaarstukken en het hebben van een toezichthoudend orgaan voor Regionale Ambulancevoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op