Zoekresultaten  11-17 van de 17 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist)

  Besluit over tijdelijke regels inzake de opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen door de geregistreerd-mondhygiënist (Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp voor Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg

  Ontwerp voor het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp voor Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

  Ontwerp voor het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wmcz 2018

  Besluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met de uitwerking van de in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) opgenomen criteria die bepalen wanneer een professionele standaard of voorgedragen kwaliteitsstandaard mogelijke substantiële financiële gevolgen heeft en aanpassing van de situaties waarin een zorgaanbieder in bezit moet zijn van een verklaring van goed gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

  Ambtelijk concept d.d. 31-08-2020 Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit wijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)

  Besluit van 3 maart 2021, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met de uitwerking van de in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) opgenomen criteria die bepalen wanneer een professionele standaard of voorgedragen kwaliteitsstandaard mogelijke substantiële financiële gevolgen heeft en aanpassing van de situaties waarin zorgaanbieder in bezit moet zijn van verklaring van goed gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op