Zoekresultaten  1-10 van de 21 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
Thema: Jeugdzorgverwijder
 • Ontwerpbesluit Beleidsinformatie jeugdzorg 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant

  Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van physician assistant (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit klinisch technoloog

  Besluit met tijdelijke regels voor opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van de klinisch technoloog (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brussel II Bis Verordening

  Verordening (EG) Nr. 2201/2003 VAN DE RAAD van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit rond professionalisering van de jeugdzorg

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit bsn in de jeugdzorg 29 november 2013

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-Uitvoeringsbesluit Wkkgz

  Concept-Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit taakuitoefening IGZ

  Ministeriële besluit, waarin regels zijn vastgelegd voor de taakuitoefening van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de verhouding tussen de bewindspersonen van het ministerie en de inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Besluit op de jeugdverblijven

  Bekijk document gepubliceerd op