Zoekresultaten  1-10 van de 26 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
 • Selectielijst RWI versie ter inzage

  Selectielijst voor de archiefbescheiden voortkomend uit de bedrijfsvoeringstaken van de zorgdrager Raad voor Werk en Inkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Waterschappen

  Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de waterschappen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst OPTA

  Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Opta voor de periode vanaf 1997.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Raad van State

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wmcz 2018

  Besluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorhang Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP t.b.v. aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang

  Ontwerp Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP ten behoeve van aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wet digitale overheid (Wdo)

  Besluit houdende vaststelling van regels inzake de aanwijzing en erkenning van publieke en private identificatiemiddelen (Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Instellingsbesluit Bureau ICT Toetsing (BIT)

  Concept Instellingsbesluit Bureau ICT Toetsing (BIT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing

  Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015 tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

  Ambtelijk concept d.d. 31-08-2020 Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op