Zoekresultaten  1-10 van de 12 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
 • Concept-Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo

  Het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de aanwijzing en erkenning van publieke en private identificatiemiddelen (Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experimenten bijhouding basisregistratie personen

  Besluit houdende regels waarmee tijdelijk wordt afgeweken van de Wet basisregistratie personen in het kader van een experiment met uitbreiding van de bijhouding van gegevens over niet-ingezetenen in de basisregistratie personen, alsmede van een experiment met het informeren van ingeschrevenen op het woonadres over de inschrijvingen op dat adres.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-Uitvoeringsbesluit Wkkgz

  Concept-Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorhang Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP t.b.v. aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang

  Ontwerp Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP ten behoeve van aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Basisregistratie personen (Brp) voorhangprocedure

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorhang Besluit basisregistratie personen vanwege Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

  Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit Basis Registratie Personen

  Het ontwerp van een besluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van een werkgever zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon van buitengewoon opsporingsambtenaren en van de werkzaamheden van de gezaghebber van een openbaar lichaam als door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit beheer politie

  Ontwerpbesluit voor regels over het beheer van de politie (Besluit beheer politie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit financieel beheer politie

  Ontwerpbesluit met regels over het financieel beheer van de politie (Besluit financieel beheer politie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit houdende wijziging van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met een uitzondering op de identificatieplicht voor jeugdigen en met de aanwijzing van Sanquin als zorgaanbieder.

  Bekijk document gepubliceerd op