Zoekresultaten  1-10 van de 16 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Afvalverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
 • Ontwerp tot aanpassing van diverse besluiten in verband met de EU-verordening markttoezicht

  Het besluit gaat over de wijziging van enkele besluiten op het gebied van autowrakken, verpakkingen, brandstoffen, milieubeheer, verf en vernis en kwik en kwikhoudende producten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Implementatiebesluit tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen

  Het ontwerpbesluit bevat wijzigingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om e havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen

  Minister Visser (IenW) reageert op de bevindingen van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

  Het besluit bevat regels voor een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor het beheer van afvalstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit maatregelen kunststof drankflessen

  Het besluit wijzigt het Besluit beheer verpakkingen 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen

  Besluit van 30 april 2021. Het besluit wijzigt het Besluit beheer verpakkingen 2014 in verband met het opnemen van een doelstelling voor gescheiden inzameling van metalen drankverpakkingen en het invoeren van statiegeld op metalen drankverpakkingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Kaderrichtlijn afvalstoffen

  Minister Van Veldhoven reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit beheer verpakkingen 2014

  Publicatie in het Staatsblad van het Besluit van 27 oktober 2014, houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staatscourant voorpublicatie

  Voorpublicatie in de Staatscourant van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren in verband met het schrappen van de maximum leeftijd voor noordzeeloodsen en enkele andere wijzigingen.  

  Bekijk document gepubliceerd op