Zoekresultaten  1-10 van de 21 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
 • Selectielijst RWI versie ter inzage

  Selectielijst voor de archiefbescheiden voortkomend uit de bedrijfsvoeringstaken van de zorgdrager Raad voor Werk en Inkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Waterschappen

  Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de waterschappen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst OPTA

  Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Opta voor de periode vanaf 1997.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Raad van State

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorhang Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP t.b.v. aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang

  Ontwerp Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP ten behoeve van aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wet digitale overheid (Wdo)

  Besluit houdende vaststelling van regels inzake de aanwijzing en erkenning van publieke en private identificatiemiddelen (Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experimenten bijhouding basisregistratie personen

  Besluit houdende regels waarmee tijdelijk wordt afgeweken van de Wet basisregistratie personen in het kader van een experiment met uitbreiding van de bijhouding van gegevens over niet-ingezetenen in de basisregistratie personen, alsmede van een experiment met het informeren van ingeschrevenen op het woonadres over de inschrijvingen op dat adres.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Instellingsbesluit Bureau ICT Toetsing (BIT)

  Concept Instellingsbesluit Bureau ICT Toetsing (BIT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing

  Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015 tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo

  Het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de aanwijzing en erkenning van publieke en private identificatiemiddelen (Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo).

  Bekijk document gepubliceerd op