Zoekresultaten  1-10 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Ontwerpbesluit samenwerkingsregeling waarborgingplannen aanpak landstaken

  Ontwerpbesluit samenwerkingsregeling waarborgingplannen aanpak landstaken Curacao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

  Ontwerp-Koninklijk Besluit over de verlenging van de Algemene Maatregel van Rijksbestuur Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit verlenging amvrb waarborging plannen van aanpak landstaken

  Ontwerpbesluit houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Verlenging Samenwerkingsregeling landstaken Curaçao en Sint Maarten

  Ontwerpbesluit houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-KB Verlenging

  Besluit houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit - Verlenging Samenwerkingsregeling Landstaken

  Besluit houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten. Ontwerpbesluit - Verlenging Samenwerkingsregeling Landstaken (PDF | 2 pagina's | 102 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES

  In deze Uitvoeringsregeling wordt uitvoering gegeven aan bepalingen in de Douane- en Accijnswet BES die nadere uitwerking in een ministeriële regeling behoeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsregeling registratie akten BES

  Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 7.23 en 7.24 van de Belastingwet BES. In artikel 7.23 is voorzien dat bij ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld ter zake van de registratie van akten, alsmede ter zake van daarmee samenhangende verplichtingen en onder meer verboden en strafbepalingen. In artikel 7.24 van eerder genoemde wet is daarnaast opgenomen dat andere passende regels worden gesteld inzake de toepassing van Hoofdstuk VII en ter aanvulling van in dat hoofdstuk geregelde onderwerpen. De onderhavige uitvoeringsregeling geeft in dat kader een regeling voor de registratie van akten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatieopdracht Caribisch Nederland

  Beschrijving van de inhoud van de evaluatie van de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept BES Bouwbesluit

  Concept besluit houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken en het gebruik van bestaande bouwwerken in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES Bouwbesluit)

  Bekijk document gepubliceerd op