Zoekresultaten  1-6 van de 6 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Energieverwijder
 • Nota van toelichting ontwerpbesluit elektriciteit en gas

  Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit versterking positie leveranciers bij restverdeling

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting bij ontwerpbesluit versterking positie leveranciers bij restverdeling

  Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit elektriciteit en gas

  Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidiebesluit energiebespaarleningen energiebespaarhypotheken warmtefonds

  Besluit op een aanvraag voor subsidie voor de stichting Nationaal Warmtefonds voor het verstrekken van financiering door het Warmtefonds tegen aantrekkelijke voorwaarden aan woningeigenaren met beperkte leenruimte, woningeigenaren met een leeftijd boven de 75 jaar, woningeigenaren met een BKR-codering en VvE’s die niet in aanmerking komen voor de reguliere VvE-financiering van het Nationaal Warmtefonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting bij ontwerpwijziging Warmtebesluit

  Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit.

  Bekijk document gepubliceerd op