Zoekresultaten  1-10 van de 25 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Energieverwijder
Thema: Inkoop en beheerverwijder
 • Besluit subsidieverzoek onderzoek CCS

  De minister van Economische Zaken en Klimaat beslist op een verzoek om subsidie voor onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden van de Carbondioxide Capture en Storage (CCS)-keten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op subsidieverzoek Dutch Dairy Challenge 2022-2024

  De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een besluit genomen op een verzoek om subsidie van Imagro BV. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting ontwerpbesluit elektriciteit en gas

  Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit versterking positie leveranciers bij restverdeling

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Aanbesteding OV Limburg

  Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op een klacht over overtreding van artikelen 67 en 71 van de Spoorwegwet door NS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-nota van toelichting besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

  Nota van toelichting bij het besluit houdende nadere regels voor het bij wege van experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting bij ontwerpbesluit versterking positie leveranciers bij restverdeling

  Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en de rapportage- en reductieverplichting vervoersemissies

  Het besluit bevat regels voor de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en de rapportageverplichting en reductieverplichting  voor vervoersemissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit verlening subsidie voor project Oprichten BespaarGarant fonds

  Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties op een verzoek om subsidie van Stichting BespaarGarant, voor het project Oprichten BespaarGarant fonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidiebesluit energiebespaarleningen energiebespaarhypotheken warmtefonds

  Besluit op een aanvraag voor subsidie voor de stichting Nationaal Warmtefonds voor het verstrekken van financiering door het Warmtefonds tegen aantrekkelijke voorwaarden aan woningeigenaren met beperkte leenruimte, woningeigenaren met een leeftijd boven de 75 jaar, woningeigenaren met een BKR-codering en VvE’s die niet in aanmerking komen voor de reguliere VvE-financiering van het Nationaal Warmtefonds.

  Bekijk document gepubliceerd op