Zoekresultaten  1-50 van de 4.783 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
 • Beslissing op bezwaar meldingen artikel 4.95 Arbobesluit

  Beslissing op een bezwaar na een besluit op een verzoek om informatie over gedane meldingen sinds 1 januari 2018 op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit. Het verzoek werd gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Beslissing op bezwaar meldingen artikel 4.95 Arbobesluit

  Beslissing op een bezwaar na een besluit op een verzoek om informatie over gedane meldingen sinds 1 januari 2018 op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit. Het verzoek werd gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek meldingen op grond van artikel 4.95 Arbobesluit sinds 1 januari 2018

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een afschrift van alle meldingen op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit die ontvangen zijn sinds 1 januari 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Besluit Wob-verzoek meldingen op grond van artikel 4.95 Arbobesluit sinds 1 januari 2018

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een afschrift van alle meldingen op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit die ontvangen zijn sinds 1 januari 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar meldingen artikel 4.95 Arbobesluit

  Beslissing op een bezwaar na een besluit op een verzoek om informatie over gedane meldingen sinds 1 januari 2018 op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit. Het verzoek werd gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek meldingen op grond van artikel 4.95 Arbobesluit sinds 1 januari 2018

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een afschrift van alle meldingen op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit die ontvangen zijn sinds 1 januari 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek meldingen op grond van artikel 4.95 Arbobesluit sinds 1 januari 2018

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een afschrift van alle meldingen op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit die ontvangen zijn sinds 1 januari 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek meldingen op grond van artikel 4.95 Arbobesluit sinds 1 januari 2018

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een afschrift van alle meldingen op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit die ontvangen zijn sinds 1 januari 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaarmaking rapport Toezicht WSW 2020 op grond van Wob

  BZK maakt het rapport Toezicht WSW 2020 - over het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw openbaar op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over geneesmiddelentekorten - Deel 3 documenten bij Wob-verzoek over geneesmiddelentekort

  Besluit op een verzoek om informatie over de definitie van een geneesmiddelentekort, de procedure om te bepalen of sprake is van een geneesmiddeltekort en het toepassingskader van deze procedure ten aanzien van disulfiram- en/of lithiumcarbonaathoudende geneesmiddelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over geneesmiddelentekorten

  Besluit op een verzoek om informatie over de definitie van een geneesmiddelentekort, de procedure om te bepalen of sprake is van een geneesmiddeltekort en het toepassingskader van deze procedure ten aanzien van disulfiram- en/of lithiumcarbonaathoudende geneesmiddelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Besluit op Wob-verzoek over geneesmiddelentekorten - Deel 2 documenten bij Wob-verzoek over geneesmiddelentekort

  Besluit op een verzoek om informatie over de definitie van een geneesmiddelentekort, de procedure om te bepalen of sprake is van een geneesmiddeltekort en het toepassingskader van deze procedure ten aanzien van disulfiram- en/of lithiumcarbonaathoudende geneesmiddelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over het rapport Toezicht op WSW 2021

  Besluit op een verzoek om informatie over het openbaar maken van het rapport Toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaarmaking rapport Toezicht WSW 2020 op grond van Wob

  BZK maakt het rapport Toezicht WSW 2020 - over het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw openbaar op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaarmaking rapport Toezicht WSW 2020 op grond van Wob

  BZK maakt het rapport Toezicht WSW 2020 - over het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw openbaar op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

 • Bijlage Wob-verzoek kosten DG P&I SZW

  Overzicht van de kosten van de directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over geneesmiddelentekorten - Deel 1 documenten bij Wob-verzoek over geneesmiddelentekort

  Besluit op een verzoek om informatie over de definitie van een geneesmiddelentekort, de procedure om te bepalen of sprake is van een geneesmiddeltekort en het toepassingskader van deze procedure ten aanzien van disulfiram- en/of lithiumcarbonaathoudende geneesmiddelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over geneesmiddelentekorten - Besluit Wob-verzoek over geneesmiddelentekort.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de definitie van een geneesmiddelentekort, de procedure om te bepalen of sprake is van een geneesmiddeltekort en het toepassingskader van deze procedure ten aanzien van disulfiram- en/of lithiumcarbonaathoudende geneesmiddelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over communicatie met Arva Specerijen - Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over communicatie met Arva Specerijen

  Besluit op een verzoek om informatie over alle rapporten en onderzoeken naar en communicatie met Arva Specerijen uit de periode van 10 september 2019 tot en met 19 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over bedreigingen inspecteurs dierenwelzijn

  Besluit op een verzoek om informatie over de door inspecteurs dierenwelzijn ontvangen bedreigingen. Het verzoek is op 31 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 april 2023 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over informatie van werking LIBRA - LSI Integrale Brede Risicoanalyse - Bijlagen 1 bij Deelbesluit Wob-/Woo-verzoek over informatie werking LIBRA

  Deelbesluit op onderdeel 3 op een verzoek om informatie over Libra: documenten over de werking van LIBRA (LSI Integrale Brede Risicoanalyse). Hieronder vallen kaarten die voor dit model zijn gemaakt en documenten over mogelijke risico’s op gebied van privacy en vooringenomenheid (bias en discriminatie). Bijvoorbeeld juridische adviezen en documenten over indicatoren en werking van het systeem. Daarbij de programmeercode van het systeem zelf, codeboeken en eventuele trainingsdata. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 11 november 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek inzake openbaarmaking van alle stukken die naar aanleiding van het Warenwetonderzoek zijn opgesteld.

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle stukken die naar aanleiding van het Warenwetonderzoek met kenmerk 401700001 zijn opgesteld. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4 bij WOB-verzoek blootstelling gevaarlijke stoffen (chroom-6) - Document 69 tot en met 74

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het volledige dossier dat naar aanleiding van een bedrijfsongeval op of omstreeks 6 december 2017 is opgesteld

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 maart 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het volledige dossier dat naar aanleiding van een bedrijfsongeval op of omstreeks 6 december 2017 is opgesteld. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier Woningcoöperatie Eigen Haard

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Woningcoöperatie Eigen Haard in Amsterdam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Bijlagen bij deelbesluit 3 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

  Deelbesluit 3 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Dit onderdeel gaat over activiteiten van de Nederlandse arbeidsinspectie op Schiphol vanwege de fysieke belasting onder het bagage/vracht-personeel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek inzake het gehele dossier van Tjoa Pack Netherlands B.V., de gevoerde correspondentie met derden alsmede de informatie over de ‘Blistermachine BI en BII’ en alle onderzoeksrapporten

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het gehele dossier van Tjoa Pack Netherlands B.V., de gevoerde correspondentie met derden alsmede de informatie over de ‘Blistermachine BI en BII’ en alle onderzoeksrapporten. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vier document aangetroffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over Hegeman Beton- en Industriebouw

  Besluit op een verzoek om informatie over Hegeman Beton- en Industriebouw B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek ongevallen bij Defensie waarbij wapens en munitie een rol spelen

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 maart 2018 beslist op een verzoek om informatie openbaar te maken.  Er is gevraagd om openbaarmaking van onderzoeken naar ongevallen door de Inspectie SZW bij Defensie waarbij materieel een rol speelt, met name wapens en munitie. Het gaat hierbij om de periode 2006 tot en met oktober 2017. Aan het verzoek wordt tegemoet gekomen door de gevraagde informatie openbaar te maken, behoudens de daarin opgenomen persoonlijke gegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek inzake het gehele dossier van Tjoa Pack Netherlands B.V., de gevoerde correspondentie met derden alsmede de informatie over de ‘Blistermachine BI en BII’ en alle onderzoeksrapporten

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het gehele dossier van Tjoa Pack Netherlands B.V., de gevoerde correspondentie met derden alsmede de informatie over de ‘Blistermachine BI en BII’ en alle onderzoeksrapporten. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vier document aangetroffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek inzake openbaarmaking bevindingen van het onderzoek van de Inspectie SZW naar aanleiding van een ongeval op 2 oktober 2013

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek om informatie over Matrans Marin Services BV te Rotterdam

  Besluit Wob-verzoek om informatie over Matrans Marin Services BV te Rotterdam.  Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het volledige dossier dat naar aanleiding van een bedrijfsongeval op of omstreeks 6 december 2017 is opgesteld

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 maart 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het volledige dossier dat naar aanleiding van een bedrijfsongeval op of omstreeks 6 december 2017 is opgesteld. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek inzake een kopie van het ongevalsrapport

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 31 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op een kopie van het ongevalsrapport van werkgever Boutique Hotels te Leiden. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn elf documenten aangetroffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over ondermelding van arbeidsongevallen door de Nederlandse Arbeidsinspectie - Bijlage bij Wob-/Woo-verzoek ondermelding arbeidsongevallen door de NLA

  Besluit op een verzoek om informatie over ondermelding van arbeidsongevallen door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Het verzoek is op 12 mei 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 18 juli 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek inzake het gehele dossier van Tjoa Pack Netherlands B.V., de gevoerde correspondentie met derden alsmede de informatie over de ‘Blistermachine BI en BII’ en alle onderzoeksrapporten

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het gehele dossier van Tjoa Pack Netherlands B.V., de gevoerde correspondentie met derden alsmede de informatie over de ‘Blistermachine BI en BII’ en alle onderzoeksrapporten. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vier document aangetroffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier Woningcoöperatie Eigen Haard

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Woningcoöperatie Eigen Haard in Amsterdam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsongeval bij Ceva Logistics Den Haag

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 2 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op een bedrijfsongeval op het buitenterrein van/bij Ceva Logistics te Den Haag. Gevraagd werd om openbaarmaking van het volledige onderzoeksdossier, inclusief alle verstuurde correspondentie aan betrokken partijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek openbaarmaking van afschrift rapport over onderzoek omgangsvormen bij 6 gemeenten

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van een afschrift van het rapport over een onderzoek van SKB over omgangsvormen bij 6 gemeenten waaronder de gemeente Maastricht en het rapport van de latere inspectie bij de gemeente Maastricht toen bleek dat er nieuwe klachten waren. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is één document aangetroffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over openbaarmaking van 'Rapporten over de arbeidsomstandigheden bij de gemeente Maastricht'

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking “Rapporten over de arbeidsomstandigheden bij de gemeente Maastricht”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek openbaarmaking rapport kenmerk 411600892

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 september 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het complete inspectiedossier aangaande een arbeidsongeval, inzake zaaknummer 411600892. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 9 documenten aangetroffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek over gezondheidsklachten bij De Meteoor

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 maart 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op gezondheidsklachten bij De Meteoor in Rheden.  De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over inspecties paddenstoelentelers 2017-2020

  Besluit op een verzoek om informatie over inspectiegegevens bij paddenstoelentelers tussen 2017 en 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over een ongeval te Genemuiden

  Besluit op een verzoek om alle informatie met betrekking tot het ongeval op 16 juni 2018 te Genemuiden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek openbaarmaking afschriften, c.q. overzichten aangaande individuele ontheffingen van de arbeidstijdenwet voor medewerkers van Cordaan

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 januari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle afschriften, c.q. overzichten aangaande individuele ontheffingen van de arbeidstijdenwet voor medewerkers van Cordaan. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 3 documenten aangetroffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op een Wob-verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Cimcool Industrial Products

  Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Cimcool Industrial Products B.V. met betrekking tot gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking documenten asbestsanering

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 21 augustus 2017 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft verschillende documenten die gaan over asbestsanering op 26 januari 2017 in Uden. Hierover was besloten deze stukken niet openbaar te maken. Het bezwaar was ertegen gericht dat sprake is van milieu-informatie en dat het besluit onvoldoende gemotiveerd was. Het bezwaar is gegrond verklaard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking documenten asbestsanering

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 21 augustus 2017 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft verschillende documenten die gaan over asbestsanering op 26 januari 2017 in Uden. Hierover was besloten deze stukken niet openbaar te maken. Het bezwaar was ertegen gericht dat sprake is van milieu-informatie en dat het besluit onvoldoende gemotiveerd was. Het bezwaar is gegrond verklaard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over een ongeval bij Bruin Beton & Mix te Apeldoorn

  Besluit op Wob-verzoek over een ongeval bij Bruin Beton & Mix te Apeldoorn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij WOB-verzoek blootstelling gevaarlijke stoffen (chroom-6) - Document 1 tot en met 25

  Bekijk document gepubliceerd op