Zoekresultaten  1-50 van de 711 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
 • 1e deelbesluit Woo-verzoek kwaliteitswaarborging energielabels

  Besluit op een verzoek om informatie over de waarborging van de kwaliteit van energielabels vanaf 2013. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over het rapport Toezicht op WSW 2021

  Besluit op een verzoek om informatie over het openbaar maken van het rapport Toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over communicatie met Arva Specerijen - Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over communicatie met Arva Specerijen

  Besluit op een verzoek om informatie over alle rapporten en onderzoeken naar en communicatie met Arva Specerijen uit de periode van 10 september 2019 tot en met 19 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over bedreigingen inspecteurs dierenwelzijn

  Besluit op een verzoek om informatie over de door inspecteurs dierenwelzijn ontvangen bedreigingen. Het verzoek is op 31 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 april 2023 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek psychische gezondheidsklachten NS Reizigers

  Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van NS Reizigers B.V. over psychische gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek Wvkl-erkenning Stichting Katholieke Universiteit - Openbaar gemaakt document deel 6

  Besluit op een verzoek om documenten over de aanvraag van de Stichting Katholieke Universiteit om een erkenning voor de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woo-besluit over het aanpassen van het mestvolume

  Besluit op een verzoek om informatie over het aanpassen van het mestvolume in opslagen van vaste mest of van drijfmest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Bijlagen bij deelbesluit 3 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

  Deelbesluit 3 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Dit onderdeel gaat over activiteiten van de Nederlandse arbeidsinspectie op Schiphol vanwege de fysieke belasting onder het bagage/vracht-personeel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Bijlage deel 2

  Besluit op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit over openbaar maken werkinstructies uitvoeren inspecties in veehouderij en bij gezelschapsdieren door afdeling Dier

  Besluit en bijlage over openbaar maken werkinstructies uitvoeren inspecties in veehouderij en bij gezelschapsdieren door afdeling Dier. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Lijst van documenten

  Besluit op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Bijlage deel 1

  Besluit op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over correspondentie over PX10

  Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken en correspondentie die betrekking hebben op PX10 vanaf 2005 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).      

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoeken over de Uitvoeringsovereenkomst tussen de NVWA en Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector

  Besluit, inclusief lijst van documenten en bijlagen, op 2 verzoeken om informatie over de geldende Uitvoeringsovereenkomst tussen de NVWA en de besloten vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) over het uitvoeren van post mortem keuringswerkzaamheden in slachthuizen (roodvlees) door KDS . Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meldingen, handhavings- en inspectierapporten specifieke dierentuin - documenten deel 3 bij Wob-verzoek over meldingen specifieke dierentuin

  Besluit op een verzoek om informatie over klachten of meldingen, handhavings- en inspectierapporten ten aanzien van een specifieke dierentuin. In het bijzonder de correspondentie met betrekking tot de (dierentuin)vergunningen van deze dierentuin. Het verzoek is op 24 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Lijst van documenten

  Deelbesluit 3 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Dit onderdeel gaat over activiteiten van de Nederlandse arbeidsinspectie op Schiphol vanwege de fysieke belasting onder het bagage/vracht-personeel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over chemiebedrijf te Zaltbommel - Documenten 1 t/m 6 bij Woo-besluit chemiebedrijf Zaltbommel

  Besluit op een verzoek om informatie over BRZO-bedrijf Sachem Europe B.V. te Zaltbommel. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoeken contacten NABV-JenV

  Besluit op verzoeken om alle communicatie tussen de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in de perioden 1 juni 2022 tot 30 augustus 2023 en 1 november 2020 tot 1 juli 2021. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ontmoetingen tussen Shell en Nederlandse regering

  Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over ontmoetingen tussen Shell en de Nederlandse regering in de periode van januari 2002 tot en met 31 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over cao Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer - Documenten bij Woo-besluit over cao Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer

  Besluit op een verzoek om informatie over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen. Waaronder de begroting en controleverklaring van de betrokken verenigingen die verstrekkingen uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds hebben ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meldingen, handhavings- en inspectierapporten specifieke dierentuin - Documenten deel 2 bij Wob-verzoek over meldingen specifieke dierentuin

  Besluit op een verzoek om informatie over klachten of meldingen, handhavings- en inspectierapporten ten aanzien van een specifieke dierentuin. In het bijzonder de correspondentie met betrekking tot de (dierentuin)vergunningen van deze dierentuin. Het verzoek is op 24 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit Woo-verzoek rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR’ - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over het rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over inspectiebezoek bij KMT Ter Apel BV vanwege blootstelling van medewerkers aan lood - Documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over inspectiebezoek bij KMT Ter Apel BV vanwege blootstelling van medewerkers aan lood. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Mycobacterium Avium bij slachtvarkens

  Besluit op een verzoek om informatie over Mycobacterium Avium (vogeltuberculose) bij slachtvarkens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek Wvkl-erkenning Stichting Katholieke Universiteit - Openbaar gemaakt document deel 5

  Besluit op een verzoek om documenten over de aanvraag van de Stichting Katholieke Universiteit om een erkenning voor de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Mores.online - Bijlagen bij Woo-besluit over Mores.online

  Besluit op een verzoek om informatie over subsidieaanvragen van Mores.online en over cijfers van het aantal meldingen dat sinds 2018 bij Mores.online is gedaan, opgepakt en/of afgerond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over onderzoek naar de Nederlandse norm voor teerhoudend asfaltgranulaat - Bijlagen bij Woo-verzoek over onderzoek naar de Nederlandse norm voor teerhoudend asfaltgranulaat

  Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen de ILT, IenW en het RIVM over het aan het RIVM gevraagde onderzoek over de Nederlandse norm voor teerhoudend asfaltgranulaat en concepten van het door het RIVM opgestelde rapport.  Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit Woo-verzoek over ROM Horizon Flevoland en haar fondsen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over ROM Horizon Flevoland B.V. en haar fondsen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek Wvkl-erkenning Stichting Katholieke Universiteit - Openbaar gemaakt document deel 3

  Besluit op een verzoek om documenten over de aanvraag van de Stichting Katholieke Universiteit om een erkenning voor de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoeken inbeslagname hond

  Besluit op verzoeken om informatie over de inbeslagname van een hond. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek buitenlandtoelage Verenigde Staten

  Besluit op een verzoek om informatie over de toelagen voor Nederlandse militairen die in de Verenigde Staten werken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek Wvkl-erkenning Stichting Katholieke Universiteit - Openbaar gemaakt document deel 2

  Besluit op een verzoek om documenten over de aanvraag van de Stichting Katholieke Universiteit om een erkenning voor de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over integriteitsschendingen op defensielocaties Noord Brabant

  Besluit, inclusief openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over integriteitskwesties, klachten en misstanden op defensieterreinen in Noord-Brabant over de periode van 1 januari 2020 tot en met 1 januari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek inspecties pluimveeslachterij

  Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij een pluimveeslachterij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Libidoforte batch 666

  Besluit, inclusief openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over een voedingssupplement Libidoforte batch 666. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over WK voetbal 2022 in Qatar

  Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) over het WK voetbal in Qatar. Het verzoek omvat de periodes van 1 Juli 2022 tot en met 31 augustus 2022, en van 15 december 2022 tot en met 23 april 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek inspecties roodvleesslachthuizen 2017-2023

  Besluit op een verzoek om informatie over de inspectieresultaten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over roodvleesslachthuizen met permanent toezicht op het gebied van dierenwelzijn over de periode vanaf 11 april 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Let op: dit bestand is 108 MB groot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over herinspecties welzijn varkens

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het welzijn van varkens, naar aanleiding van (her)inspecties bij de bedrijven die op 15 en 16 december 2022 door de NVWA geïnspecteerd zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit Woo-verzoek werving keuringsartsen NVWA

  Besluit op een verzoek om informatie over de verplichting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om zich maximaal in te spannen om voldoende gekwalificeerd en ervaren keuringspersoneel te werven voor de uitvoering van de officiële controle van vlees in vleesverwerkingsbedrijven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ketenwerkproces levenslanggestraften

  Naar aanleiding van een eerder verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het zogeheten Ketenwerkprocesdocument Levenslanggestraften (KWP Levenslanggestraften) is het besluit genomen om het betreffende document (gedeeltelijk) openbaar te maken en voor iedereen ter beschikking te stellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over concepten Memorie van Toelichting bij wijzigingen van de Wet op het CBS

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de concepten van de memorie van toelichting bij de wijzigingen van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistieken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Woo-verzoek 10-jarig jubileum staatshoofd

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om alle documenten vanaf 1 januari 2020 over het 10-jarig jubileum van het staatshoofd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over kennisgeving onder EVOA - Bijlagen

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de correspondentie met de Inspectie Leefomgeving en Transport, RUDZeeland en/of derden alsmede de voorbereiding op en de totstandkoming van het besluit met dagtekening 7 december 2022 op de kennisgeving onder EVOA. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over ontgassen en dampverwerkingsinstallaties

  Besluit op een verzoek om informatie over ontgassen en dampverwerkingsinstallaties in de periodes van 1 januari 2020 t/m heden en 1 januari 2015 t/m 1 januari 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over ongeval met quad tijdens een oefening op 30 maart 2021

  Besluit op een verzoek om informatie over een ongeval met een quad tijdens een oefening van het Korps Commando Troepen (KCT) op 30 maart 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over bedreigingen ontvangen door inspecteurs

  Besluit op een verzoek om informatie over bedreigingen ontvangen door inspecteurs over de periode van 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over aanvraagformulier zevende deelnemer proefveiling

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten van de zevende deelnemer die uiteindelijk niet heeft deelgenomen aan de (proef)veiling volgens de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023 (de Regeling) en de betrokkenheid van deze deelnemer bij (het voortraject van) de veiling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 Woo-verzoek over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoönosenbeleid - Bijlagen deel 2

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 juni 2022 een eerste deelbesluit en op 1 december 2022 een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoönosenbeleid van 6 juli 2021 en 23 december 2021. Het verzoek werd ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen voor de Wet open overheid (Woo). Het besluit is op basis van de Woo genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vergunning biomassacentrale Rijen

  Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over 2 afschriften voor een vergunning voor een biomassacentrale in Rijen (Noord-Brabant). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over gewijzigde belastingaangiften 2017-2020 waarbij berekening Box 3 een rol speelt

  Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van beleid/werkinstructies, en waar mogelijk de onderliggende communicatie, over hoe de Belastingdienst omgaat met gewijzigde belastingaangiften over de periode 2017-2020 waarvan er al eerder een definitieve aanslag is verstuurd, en waarbij de berekening van Box 3 een rol speelt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op