Zoekresultaten  1-50 van de 535 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
 • Documenten bij Woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

  Document bij een besluit op een verzoek over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over meldingen bijzonder voorval spoor en checklists stop tonend sein

  Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die zijn ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via het formulier "Melding bijzonder voorval spoor" en/of de "Checklist stop tonend sein". Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Aanvullend besluit op Woo-verzoek over herinspecties welzijn varkens

  Aanvullend besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het welzijn van varkens, naar aanleiding van (her)inspecties bij de bedrijven die op 15 en 16 december 2022 door de NVWA geïnspecteerd zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 3 bij Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  Deel 3 van lijst van documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarislijst bij Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  Inventaris bij een besluit op een verzoek over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over een veiligheidsincident met vluchtnummer BA8460

  Besluit op een verzoek om informatie over een voorval met betrekking tot een vlucht van Amsterdam naar Londen met vluchtnummer BA8460 op 14 december 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 2 bij Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  Deel 2 van lijst van documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek inspecties vleeseendenhouderijen en eendenslachterijen

  Besluit op een verzoek om inspectierapporten, waarschuwingen en boeterapporten over vleeseendenhouderijen in Nederland en om inspectierapporten over eendenslachterijen. De verzoeker vraagt om documenten vanaf 1 januari 2013. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief Israël

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de zogenaamde ‘Ambtenarenbrief Israël’. Specifiek, alle correspondentie over de brief, het initiatief daartoe en de totstandkoming en nasleep ervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over welzijnsschendingen bij 2 specifieke slachthuizen

  Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakt documenten, op een verzoek om informatie over welzijnsafwijkingen bij 2 specifieke slachthuizen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Warenwetregeling officieel aangewezen laboratoria

  Besluit op een verzoek om informatie over de Warenwetregeling officieel aangewezen laboratoria. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervangend besluit Woo-verzoek Cost Company

  Vervangend besluit op een verzoek om informatie over Cost-company. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over besluitvorming tot deelname VN-missie MINUSMA en vormgeven Nederlandse militaire bijdrage

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de besluitvorming tot deelname aan de VN-missie MINUSMA in Mali en het vormgeven van de Nederlandse militaire bijdrage. Specifiek, de periode 24 april 2013 tot 1 december 2013. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over kortsnuitige honden

  Besluit met bijlagen, op een verzoek om informatie over fokken met kortsnuitige honden, criteria ter handhaving art. 3.4. Besluit Houders van dieren Fokken met Gezelschapsdieren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over controle op zeevisserij door schepen onder de Nederlandse vlag

  Besluit op een verzoek om informatie over de controle op zeevisserij door schepen onder de Nederlandse vlag. Het verzoek is op 25 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 29 december 2023 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek handhaving tabaksverkoop tankstations

  Besluit op een verzoek om informatie over handhavingsmaatregelen tegen tankstations voor het op de toonbank plaatsen van displays voor tabaksproducten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek onderzoek stikken kippen pluimveehouderij

  Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het stikken van 4.000 kippen op een pluimveehouderij in 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit op Woo-verzoek over bestrijdingsmiddel Xentari

  2e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de toepassing van het bestrijdingsmiddel Xentari waardoor mogelijk 5 van de paarden van de verzoeker overleden zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inspecties paddenstoelentelers 2017-2020

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om alle inspectiegegevens over controles bij paddenstoelentelers in de periode 2017 tot en met 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek beroepszaak subsidieaanvraag Kasteel Eijsden

  Besluit op een verzoek om documenten over de beroepszaak bij de rechtbank Roermond over de afwijzing van de subsidieaanvraag voor Kasteel Eijsden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar over Wob-besluit over eendenhouderijen en eendenslachterijen

  Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit met referentie 17-2011, over vleeseendenhouderijen en eendenslachterijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek inspecties pluimveeslachterij

  Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij een pluimveeslachterij over de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 november 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Regeling vaststelling eenmalig bedrag ambtshalve verlenging vergunningen landelijke commerciële FM-radio-omroep 2022-2023

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over (de totstandkoming van) de Regeling vaststelling eenmalig bedrag ambtshalve verlenging vergunningen landelijke commerciële FM-radio-omroep 2022-2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over ontmoetingen Nederlandse regering en de raad van bestuur Shell

  Openbaar gemaakte documenten bij besluit op een verzoek om informatie over ontmoetingen Nederlandse regering en de raad van bestuur Shell.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

  Besluit op een verzoek om informatie over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden in de periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Veva-leerlingen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over het opgeven van contactpersonen bij noodgevallen in het kader van de mbo-opleiding Veiligheid & Vakmanschap (Veva). En het beleid over mediacommunicatie na een ongeval van een militair of Veva-leerling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Pilot gerichte bevordering gebruik Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen

  Besluit op een verzoek om informatie over de Pilot gerichte bevordering gebruik Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen (AIO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vluchtgegevens Sigrid Kaag met Nederlandse regeringsvliegtuig

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de vluchtgegevens met het Nederlandse regeringsvliegtuig van Sigrid Kaag in haar periode als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) – van 26 oktober 2017 tot en met 10 augustus 2021 – en als minister van Buitenlandse Zaken (BZ) van 24 mei 2021 tot en met 17 september 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar op Woo-verzoek over Gasunie

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en haar 100% dochter Gasunie Transport Services B.V. (GTS) over kwik in aardgas, in het aardgasnetwerk en bij eindgebruikers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Woo-besluit over wijze en gebruikte middelen RDI resultaten toezicht cybersecurity aanbieders elektriciteit

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de wijze waarop, en de middelen die door de RDI zijn gebruikt, om tot de resultaten van haar toezicht te komen met betrekking tot de cybersecurity van aanbieders van essentiële diensten voor het proces landelijk en regionaal transport en distributie van elektriciteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over gestorven inbeslaggenomen dieren

  Besluit op een verzoek om informatie over dieren die bij inbeslagnames door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID), tijdens transport of tijdens het verblijf bij opslaghouders, zijn gestorven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij besluit op verzoek om informatie over rapport Burgers Beter Beschermd en Kabinetsreactie op rapport van Venetië commissie

  Openbaar gemaakte documenten bij besluit op verzoek om informatie over rapport Burgers Beter Beschermd en Kabinetsreactie op rapport van Venetië commissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek herziene beschikking

  Besluit op een verzoek om documenten over het besluit herziening beschikking, verzonden op 9 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over datalekken bij Defensie

  Besluit op een verzoek om informatie over datalekken bij Defensie over de periode 1 januari 2019 tot en met 4 oktober 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over onderzoek RIVM verwerkt coquillevlees

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uitvoert over verwerkt coquillevlees. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e deelbesluit op Wob-Woo-verzoek over asbestsanering en werkbak aan kraan

  3e deelbesluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek 'veilig asbestsanering op hoogte' en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het verzoek is op 3 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 december 2023 dit besluit genomen.

 • Besluit op Woo-verzoek over wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb

  Besluit op een verzoek om informatie over wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarislijst bij Woo-verzoek over wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb

  Inventarislijst bij een besluit op een verzoek om informatie over wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vaandelopschriften Afghanistan

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle informatie over het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de toekenning van vaandelopschriften aan achttien eenheden die hebben gediend in Afghanistan in de periode 2006-2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vergunning Luchtmachtbasis De Peel

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van een aan Defensie verleende vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor Luchtmachtbasis De Peel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoeken over slachthuis Gosschalk Epe

  Besluit op meerdere verzoeken om informatie over slachthuis Gosschalk in Epe. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Let op: dit bestand is 425 MB groot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit, inventarislijst en openbaargemaakte documenten deel 1 op Woo-verzoek over NVWA-gegevens controles gebruik bestrijdingsmiddelen op planten en bloemen bij kwekers

  Besluit, inventarislijst en deel 1 (van 5) van openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over openbaarmaking van gegevens, verzameld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), over controles op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op planten en bloemen bij kwekers in de periode van 2 juni 2021 t/m 29 september 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). De Exceldocumenten zijn beschikbaar op aanvraag. Wilt u deze ontvangen? Stuur dan een e-mail naar wooverzoeken@nvwa.nl onder vermelding van kenmerk 22-0811.

 • Besluit op Woo-verzoek over Terrastab Nederland BV

  Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijf Terrastab Nederland BV. Er is onder meer gevraagd naar informatie over bij dit bedrijf uitgevoerde inspecties door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de jaren 2013, 2014, 2022 en 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek rijkshuisstijl documentengenerator en open source software

  Besluit op een verzoek om informatie over de rijkshuisstijl documentengenerator en over het gebruik van open source software door het rijkshuisstijlprogramma 1 logo. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over reactie op onderzoek RTL Nieuws naar werkzaamheden door Visser b v

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de reactie op het onderzoek van RTL Nieuws naar werkzaamheden door Visser bv. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit op Woo-verzoek over jaarverantwoording Wtza

  2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de jaarverantwoording Wet toetreding zorgaanbieders. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit op Woo-verzoek onderzoek en BuRO-advies over PFOA en GenX in lokaal geteeld voedsel

  1e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten en correspondentie die gaan over het onderzoek en het BuRO-advies uit 2019 over de (eventuele) aanwezigheid van de chemische stoffen PFOA en GenX in lokaal geteeld voedsel rondom fabrieken in Dordrecht en Helmond. Het verzoek gaat over de periode 1 januari 2018 tot en met 27 juli 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over Experiment gesloten coffeeshopketen

  Besluit op een verzoek om informatie over het Experiment gesloten coffeeshopketen. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten omtrent de communicatie en overleggen die de ministeries van VWS en JenV sinds de aanwijzing van de 1e telers met stakeholders hebben gevoerd tijdens de lopende voorbereidingsfase. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over meerjarig nationaal controleplan

  Besluit op een verzoek om informatie over het meerjarig nationaal controleplan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over RIPE Network Coordination Centre

  Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over het contact tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en RIPE Network Coordination Centre (NCC) over de periode februari 2022 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op