Zoekresultaten  1-10 van de 406 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ministerie LNV en Voedingscentrum - Openbaargemaakte documenten deel 1

  Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van LNV en het Voedingscentrum over verschillende aan voeding en gezondheid gerelateerde onderwerpen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woo-besluit over het aanpassen van het mestvolume

  Besluit op een verzoek om informatie over het aanpassen van het mestvolume in opslagen van vaste mest of van drijfmest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-besluit proces van monsterneming, vervoer, opslag en analyse van monsters

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het proces van monsterneming, vervoer, opslag en analyse van monsters. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Mycobacterium Avium bij slachtvarkens

  Besluit op een verzoek om informatie over Mycobacterium Avium (vogeltuberculose) bij slachtvarkens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek inspectie melkveehouderij

  Besluit op een verzoek om documenten over de inspectie die naar aanleiding van een melding bij een melkveehouderij plaatsgevonden heeft. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over informatie bij uitbraak van Q-koorts

  De minister  van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 8 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op informatie over plan van aanpak bij uitbraak van Q-koorts en documenten over mest met betrekking tot het bedrijf Fidato Dairy Farms.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek experiment magnesiumzout in stal

  Besluit op een verzoek om informatie over de subsidieaanvraag voor boeren die magnesiumzout willen gebruiken als experiment in de stal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over de werkwijze van de NVWA voor speelhallen - Bijlagen bij Wob-besluit over werkwijze NVWA speelhallen.pdf

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de werkwijze van de NVWA voor speelhallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen van dieren - Bijlagen bij Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen van dieren

  Besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen van dieren. Het verzoek is op 14 januari 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 juli 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over freezer-trawlers - Ordner1.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over documenten van de NVWA met werkvoorschriften bij inspectie van de aanlanding van freezer-trawlers. Bijlage 4.1 is een Excelbestand. Deze kan bij de NVWA worden opgevraagd worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op