Zoekresultaten  1-20 van de 65 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • 2e deelbesluit op Woo-verzoek over jaarverantwoording Wtza

  2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de jaarverantwoording Wet toetreding zorgaanbieders. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Experiment gesloten coffeeshopketen

  Besluit op een verzoek om informatie over het Experiment gesloten coffeeshopketen. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten omtrent de communicatie en overleggen die de ministeries van VWS en JenV sinds de aanwijzing van de 1e telers met stakeholders hebben gevoerd tijdens de lopende voorbereidingsfase. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek toezicht kleinschalig wonen dementie - Besluit en lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om documenten over het door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uitgeoefende toezicht op een bedrijf dat kleinschalig wonen aanbiedt aan mensen die lijden aan dementie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek toezicht kleinschalig wonen dementie - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om documenten over het door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uitgeoefende toezicht op een bedrijf dat kleinschalig wonen aanbiedt aan mensen die lijden aan dementie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over rituele besnijdenissen

  Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over het openbaar maken van informatie over rituele besnijdenissen in Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over vitamine D vanuit basisverzekering

  Besluit op Wob-verzoek over het openbaar maken van documenten die gaan over informatie over de vergoeding van vitamine D (en/of colecalciferol) vanuit de basisverzekering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over melding Landelijk Meldpunt Zorg overlijden zoon

  Besluit op Wob-verzoek over het openbaar maken van alle documenten over een melding bij het Landelijk Meldpunt Zorg van het overlijden van een zoon. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over zorggroep Pluryn

  Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over het openbaar maken van nota’s en brieven van VWS over en/of gericht aan zorggroep Pluryn over de periode van 1 januari 2014 tot en met 8 juni 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Besluit op Woo-verzoek over behandelingen bij vulvakanker

  Besluit op een verzoek om informatie over behandelingen bij vulvakanker (vulvacarcinoombehandelingen) uitgevoerd door ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) van 2000 tot en met 2014. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over onderzoeksrapport Warande

  Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoeksrapport van Warande. Het verzoek gaat ook over documenten die zien op aanvullende vragen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar aanleiding van het onderzoeksrapport heeft gesteld en waaruit blijkt waar het nadere onderzoek van de IGJ zich op zal richten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over toolkit Houtrook en gezondheid

  Besluit op een verzoek om informatie over de toolkit Houtrook en gezondheid. Het gaat specifiek om de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij Wob-besluit over IUB Ballerine® Intrauterine Device

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over IUB Ballerine® Intrauterine Device

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 november 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft alle informatie dan wel documenten met betrekking tot het klinisch evaluatierapport van het medisch hulpmiddel IUB Ballerine® Intrauterine Device. Het verzoek ziet op alle informatie dan wel documenten die bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd berusten tot en met de periode van 16 maart 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over informatie uitvoering beleid in kader naleving artikel 40 lid 2 en artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet

  Besluit op Wob-verzoek over openbaar maken van informatie over de uitvoering van het beleid door ondernemingen die hun producten (ook) online verkopen, in het kader van de naleving van artikel 40 lid 2 en artikel 84 lid 1 va de Geneesmiddelenwet. Ook gaat het verzoek over openbaar maken van informatie over het NVWA-project ‘Coronaclaims op internet’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over meldingen en/of klachten die bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een zorgverlener zijn gemeld

  Besluit op een verzoek om informatie over meldingen en/of klachten die bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over een zorgverlener zijn gemeld. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over een IGJ onderzoek naar het vermoedelijk disfunctioneren van een zorgverlener. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over subsidieverlening aan de ME/CVS Stichting Nederland voor het jaar 2021

  Besluit inclusief lijst van documenten op een verzoek om informatie over de subsidieverlening aan de ME/CVS Stichting Nederland voor het jaar 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek WK Qatar en mensenrechten

  Besluit op een verzoek om informatie over uitingen en statements tijdens het wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar, mensenrechten in Qatar, en het bestaan van een energiedeal met Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 5 bij besluit op Wob-Woo-verzoek over het geneesmiddel dexamfetamine

  Bijlagen deel 5 bij het besluit op Wob-Woo-verzoek over het geneesmiddel dexamfetamine.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 2 bij deelbesluit 2 op Woo-verzoek over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

  Documenten deel 2 bij tweede deelbesluit op een Woo-verzoek over de Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 4 bij besluit op Wob-Woo-verzoek over het geneesmiddel dexamfetamine

  Bijlagen deel 4 bij het besluit op Wob-Woo-verzoek over het geneesmiddel dexamfetamine.

  Bekijk document gepubliceerd op