Zoekresultaten  1-27 van de 27 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over het rapport Toezicht op WSW 2021

  Besluit op een verzoek om informatie over het openbaar maken van het rapport Toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over problematiek rond woningbouw en woningmarkt - Bijlagen 1 bij Wob-/Woo besluit problematiek rond woningbouw en woningmarkt

  Besluit op een verzoek om informatie over de problematiek rond woningbouw en woningmarkt (de wooncrisis) in brede zin. Het verzoek is op 6 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 4 november 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over problematiek rond woningbouw en woningmarkt - Bijlagen 2 bij Wob-/Woo besluit problematiek rond woningbouw en woningmarkt

  Besluit op een verzoek om informatie over de problematiek rond woningbouw en woningmarkt (de wooncrisis) in brede zin. Het verzoek is op 6 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 4 november 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over problematiek rond woningbouw en woningmarkt - Bijlagen 5 bij Wob-/Woo besluit problematiek rond woningbouw en woningmarkt

  Besluit op een verzoek om informatie over de problematiek rond woningbouw en woningmarkt (de wooncrisis) in brede zin. Het verzoek is op 6 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 4 november 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over problematiek rond woningbouw en woningmarkt - Bijlagen 4 bij Wob-/Woo besluit problematiek rond woningbouw en woningmarkt

  Besluit op een verzoek om informatie over de problematiek rond woningbouw en woningmarkt (de wooncrisis) in brede zin. Het verzoek is op 6 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 4 november 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over Stichting Sint Trudo

  Besluit op een verzoek over het door de Autoriteit woningcorporaties aan Stichting Sint Trudo verleende goedkeuring voor de hybride scheiding van “Daeb”- en ”niet-Daeb” activiteiten en de door de Autoriteit woningcorporaties ten aanzien van Sint Sint Trudo opgestelde oordeelsbrieven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over advies erfpacht Waterkant 19 te Ens

  Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over advies erfpacht Waterkant 19 te Ens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over verhuurderheffing

  Besluit op een verzoek om informatie over de juridische (on)houdbaarheid van de verhuurderheffing. Dit verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over regulering middenhuur (Programma betaalbaar wonen) - Inventaris en bijlagen deel 1 bij Woo-besluit over regulering middenhuur (Programma betaalbaar wonen)

  Besluit op een verzoek om informatie over de regulering van de middenhuur zoals vermeld in het Programma betaalbaar wonen. Het verzoek gaat met name om de aangekondigde maatregelen over het doortrekken van het woningwaarderingsstelsel tot een huur van 1.250 euro, de opkoopbescherming en de aanpassing van box 3 voor woningbeleggers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek verkoop verhuureenheden woningcorporatie Mitros

  Besluit op een verzoek om documenten over de verkoop van 274 verhuureenheden van woningcorporatie Mitros aan de dochtermaatschappijen Mitros Monumenten 1 B.V. en Mitros Monumenten 2 B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over woningcorporatie te Apeldoorn

  Besluit op een verzoek om informatie over woningcorporatie Stichting De Woonmensen te Apeldoorn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit nazending bij Wob-/Woo-verzoek over problematiek rond woningbouw en woningmarkt - Bijlagen deel 1 bij Nazending Woo-besluit problematiek woningbouw en woningmarkt

  Besluit tot nazending van documenten bij een verzoek om informatie over de problematiek rond woningbouw en woningmarkt (de wooncrisis) in brede zin. Het verzoek is op 6 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob besluit 28 januari 2016

  De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 28 januari 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van de niet-openbaar ingediende zienswijzen op de internetconsultatie voor de Wet tijdelijke huur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over woningcorporatie te Apeldoorn

  Besluit op een verzoek om informatie over woningcorporatie Stichting De Woonmensen te Apeldoorn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over problematiek rond woningbouw en woningmarkt - Bijlagen 3 bij Wob-/Woo besluit problematiek rond woningbouw en woningmarkt

  Besluit op een verzoek om informatie over de problematiek rond woningbouw en woningmarkt (de wooncrisis) in brede zin. Het verzoek is op 6 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 4 november 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over een handhavingsverzoek jegens woningstichting - Openbaar gemaakte documenten

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 23 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (wob). Het betreft een verzoek inzake een handhavingsverzoek jegens woningstichting Bo-Ex'91. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Regeerakkoord - Begrotingsbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek lobby particuliere woningbeleggers

  Besluit op een verzoek om informatie over de lobbyactiviteiten van particuliere vastgoedbeleggers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over Patrimonium Woonservice

  Besluit op een verzoek om informatie over de afgegeven cashflowgarantie van Patrimonium Woonservice aan het bedrijf Quattro B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over erfdienstbaarheid Naarden

  Besluit op een verzoek om informatie over de afkoop van een erfdienstbaarheid van een perceel te Naarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over erfdienstbaarheid Naarden

  Besluit op een verzoek om informatie over de afkoop van een erfdienstbaarheid van een perceel te Naarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over erfdienstbaarheid Naarden

  Besluit op een verzoek om informatie over de afkoop van een erfdienstbaarheid van een perceel te Naarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over verhuurderheffing

  Besluit op een verzoek om informatie over de juridische (on)houdbaarheid van de verhuurderheffing. Dit verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van een besluit van de Autoriteit Woningcorporaties

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een besluit van de Autoriteit Woningcorporaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over eindrapportage SS Rotterdam

  De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op 11 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft de openbaarmaking van de eindrapportage van de ss Rotterdam dat is herontwikkeld door woonbron. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede deelbesluit Wob-verzoek over institutionele beleggers op de woningmarkt in Nederland

  Tweede deelbesluit op een verzoek over institutionele beleggers op de woningmarkt in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede deelbesluit Wob-verzoek over institutionele beleggers op de woningmarkt in Nederland

  Tweede deelbesluit op een verzoek over institutionele beleggers op de woningmarkt in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op