Zoekresultaten  1-10 van de 52 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over Covid-uitbraak fabriek in Deventer persoon 2 - Bijlage 2 bij Woo-besluit Covid-uitbraak fabriek in Deventer

  Besluit op een verzoek om informatie over een Covid-uitbraak in een machinefabriek in Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Covid-uitbraak fabriek in Deventer persoon 1 - Bijlage 2 bij Woo-besluit Covid-uitbraak fabriek in Deventer

  Besluit op een verzoek om informatie over een Covid-uitbraak in een machinefabriek in Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over informatie bij uitbraak van Q-koorts

  De minister  van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 8 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op informatie over plan van aanpak bij uitbraak van Q-koorts en documenten over mest met betrekking tot het bedrijf Fidato Dairy Farms.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek BAO-documenten - Bijlagen bij besluit Wob-verzoek inzake openbaarmaking BAO documenten.pdf

  Besluit op een verzoek om documenten van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede deelbesluit WOB-verzoek Covid-19 ICCb stukken - ICCb april deel 3.pdf

  Het tweede deelbesluit gaat over documenten van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (hierna ICCb) in de maanden april tot en met juni van 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 Woo-verzoek over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoönosenbeleid - Bijlagen deel 2

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 juni 2022 een eerste deelbesluit en op 1 december 2022 een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoönosenbeleid van 6 juli 2021 en 23 december 2021. Het verzoek werd ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen voor de Wet open overheid (Woo). Het besluit is op basis van de Woo genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over COVID-19 - Bijlagen deel 2 bij besluit Wob-verzoek over Covid-19.pdf

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over de beginfase in de bestrijding van COVID-19 door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de periode december 2019 tot en met januari 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede deelbesluit WOB-verzoek Covid-19 ICCb stukken - ICCb april deel 7.pdf

  Het tweede deelbesluit gaat over documenten van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (hierna ICCb) in de maanden april tot en met juni van 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over COVID-19 - Bijlagen deel 4 bij besluit Wob-verzoek over Covid-19.pdf

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over de beginfase in de bestrijding van COVID-19 door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de periode december 2019 tot en met januari 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 Woo-verzoek over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoönosenbeleid - Bijlage

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 juni 2022 een eerste deelbesluit en op 1 december 2022 een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoönosenbeleid van 6 juli 2021 en 23 december 2021. Het verzoek werd ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen voor de Wet open overheid (Woo). Het besluit is op basis van de Woo genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op