Zoekresultaten  1-10 van de 26 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Thema: Markttoezichtverwijder
 • Besluit Wob-verzoek onderzoek snelkookpan

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle stukken/documentatie met betrekking tot het onderzoek naar de (non)conformiteit van een snelkookpan (model No: RL- PS lOL Year of manufacture.20) die in Europa op de markt is gebracht door BSD Trade. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over opdracht NEN aangaande NPR 9998 - Documenten bij Woo-besluit over opdracht aan NEN omtrent NPR 9998

  Besluit op een verzoek om informatie over de opdracht en uitvoering van de opdracht aan de NEN (NEderlandse Norm) betreffende de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 9998. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek auditrapporten AKI’s

  Besluit op een verzoek om auditrapporten van een aantal aangewezen keuringsinstellingen (AKI’s). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit op Wob-verzoek over gedragscode eerlijke handelspraktijken in agrofoodsector

  De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 12 juli 2018 een deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de gedragscode voor eerlijke handelspraktijken in de agrofoodsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen 2010-2014 (VWS)

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek ICT-aanbestedingen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie

  De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 10 oktober 2014 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over ICT-aanbestedingen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en de daaronder ressorterende organisatieonderdelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over aanbesteding huisartseninformatiesysteem

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanbesteding van de levering van het huisartseninformatiesysteem en apotheekinformatiesysteem (HIS/AIS) en van het revalidatie-elektronisch patiëntendossier. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit op Wob-verzoek over gedragscode eerlijke handelspraktijken in agrofoodsector

  De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 12 juli 2018 een deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de gedragscode voor eerlijke handelspraktijken in de agrofoodsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 dossier game ibelastingdienst

  De minister van Financiën heeft op 8 september een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Financiën. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Wob-verzoek

  De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op