Zoekresultaten  21-27 van de 27 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
 • Besluit op Wob-verzoek inzake antivirussoftware van Kaspersky

  De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 11 oktober 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over antivirussoftware van Kaspersky.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij Wob verzoek over DigiNotar Beverwijk Deelbesluit 1

  Besluit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot toewijzing van een op 15 september 2011 ingediend verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Er is verzocht om “alle stukken die betrekking hebben op het bedrijf Diginotar te Beverwijk”. Het betreft hier het eerste deelbesluit, waarbij een aantal documenten openbaar is gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij Wob verzoek over DigiNotar Beverwijk Deelbesluit 1

  Besluit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot toewijzing van een op 15 september 2011 ingediend verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Er is verzocht om “alle stukken die betrekking hebben op het bedrijf Diginotar te Beverwijk”. Het betreft hier het eerste deelbesluit, waarbij een aantal documenten openbaar is gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over gebruik WhatsApp bij de overheid

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 2 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over het gebruik van van WhatsAppberichten en andere chatsystemen door ambtenaren en eventuele instructies of adviezen daarvoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19 - Bijlage 2 bij 1e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19

  Deelbesluit op een verzoek om informatie over de interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19. Het verzoek is op 31 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 27 oktober 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek inventarisatie algoritme gebruik door de overheid

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 23 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake inventarisatie algoritme gebruik door de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek opdrachten campagnebureau BKB (OCW)

  Besluit op een verzoek om informatie over campagnebureau BKB. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op