Zoekresultaten  1-7 van de 7 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Thema: Overheidspersoneelverwijder
 • Bijlage bij WOB verzoek inzake herverdeling dienstautos bewindspersonen

  Overzicht dienstautos 14 oktober 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over diversiteit en inclusiviteit - Bijlagen deel 2

  Besluit op een verzoek om informatie over de opstelling van de brief aan de Tweede Kamer over diversiteit en inclusiviteit, en rapporten/onderzoeken over dit thema. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over banenafspraak bij OCW - Documenten bij Wob-verzoek over banenafspraak bij OCW

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het beleid rondom de positie van personen die binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkzaam zijn en die vallen onder de zogenaamde banenafspraak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op bezwaar op Wobbesluit 8 maart 2016 inzake openbaarmaking verslagen

  De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 8 maart 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van de verslagen van de gesprekken die de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking heeft gevoerd met de oud-bewindspersonen mr. I.W. Opstelten en mr. F. Teeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over diversiteit en inclusiviteit - Bijlagen deel 1

  Besluit op een verzoek om informatie over de opstelling van de brief aan de Tweede Kamer over diversiteit en inclusiviteit, en rapporten/onderzoeken over dit thema. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek personeelsverloop inspecteurs NVWA - 22-0625-besluit.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over het personeelsverloop van de inspecteurs binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de periode 2015-2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek regelgeving vaste reisvergoeding

  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 5 juni 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie met betrekking tot de ‘vaste reisvergoeding’ als bedoeld in de Verplaatsingskostenregeling. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op