Zoekresultaten  1-10 van de 1.625 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
 • Brief aan Europese Commissie over Europees arbo aquis

  Minister Asscher (SZW) informeert de Europese Commissie over de Nederlandse opvatting over het Europese arbo acquis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit

  Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit van de Transitie-commissie Stelselherziening Jeugd (TSJ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over het rapport De Waarborgfunctie

  Brief van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) over het rapport De Waarborgfunctie, de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief van Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Afschrift brief van Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw over het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullende maatregelen waarborgen acute en kritiek planbare zorg

  Brief van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarin wordt gemeld dat extra maatregelen nodig zijn om acute en kritiek planbare zorg aan te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Actal administratieve lasten wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

  Brief van Actal aan minister Bussemaker (OCW) met het advies over de administratieve lasten van het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw over beperking borging

  Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten regeerakkoord op kasstromen van woningcorporaties

  Bijlage bij brief aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw, over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SER-adviesaanvraag Hoofdlijnennota Arbovisie 2040

  Minister Koolmees vraagt de Sociaal-Economische Raad (SER) te reageren op de Hoofdlijnennota Arbovisie 2040.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan Waarborgfonds Kinderopvang

  Bekijk document gepubliceerd op