Zoekresultaten  1-10 van de 170 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Brief over het rapport De Waarborgfunctie

  Brief van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) over het rapport De Waarborgfunctie, de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief van Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Afschrift brief van Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw over het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw over beperking borging

  Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten regeerakkoord op kasstromen van woningcorporaties

  Bijlage bij brief aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw, over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies beleidsregels Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  De Autoriteit woningcorporaties adviseert minister Ollongren over de nieuwe beleidsregels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op advies beleidsregels Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Ollongren reageert op het advies van de Autoriteit woningcorporaties over de nieuwe beleidsregels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma Verticaal Toezicht

  Brief van Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw aan minister Blok over het Programma Verticaal Toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verticaal toezicht Aw - WSW

  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) informeren minister Ollongren (BZK) over de stappen die zij in 2018 hebben gezet in het toezicht op woningcorporaties. Zij gaan onder meer in op het gezamenlijk beoordelingskader dat zij begin november vastgesteld hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - BZK-Risicotool Brandveiligheid gevel 2019-04-12.ods

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Toelichting op de risicotool brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op