Zoekresultaten  1-10 van de 35 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Advies OMT-Z nertsen en SARS-CoV-2

  Advies van het Outbreak Management Team Zoönose (OMT-Z) over de risico's van het coronavirus op nertsenbedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies naar aanleiding van OMT-Z nertsen en SARS-CoV-2

  Het Outbreak Management Team Zoönose (OMT-Z) brengt advies uit over de voortgaande transmissie van het coronavirus SARS-CoV-2 bij nertsen en de potentiële gevolgen voor de volksgezondheid. Advies naar aanleiding van OMT-Z nertsen en SARS-CoV-2 ( PDF | 5 pagina's | 136 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over mogelijke overdracht SARS-CoV-2 naar (huis)dieren

  Samenvatting van de Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) die was belegd op 9 april 2020 over de mogelijke transmissie van het SARS-CoV-2 naar (huis)dieren. Het DB-Z bestaat uit veterinaire en humane infectieziektenexperts.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over geannoteerde agenda informele Landbouwraad van 6-8 februari 2022

  Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over de geannoteerde agenda van de informele Landbouwraad van 6 tot 8 februari 2022 in Straatsburg. De vragen zijn gesteld door leden van de fracties van VVD, PVV, D66, PvdD en BBB van de Tweede Kamer. De beantwoording van de overige vragen van het schriftelijk overleg van 31 januari 2022 (voorafgaand aan de informele Landbouwraad van 6 tot 8 februari) worden later verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over de mogelijk verhoogde sterfte van gewone zeehondenpups in Nederland.

  Brief van Wageningen Universiteit over de mogelijk verhoogde sterfte van gewone zeehondenpups in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie LandschappenNL op wetsvoorstel natuurcompensatiebank

  LandschappenNL reageert op het voorstel van wet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Scientific Opinion Carbapenem resistance in food animal ecosystems

  Expertadvies over de opzet van een onderzoeksprotocol voor carbapenemresistentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Natuurmonumenten op wetsvoorstel natuurcompensatiebank

  Natuurmonumenten reageert op het voorstel van wet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Staatsbosbeheer op wetsvoorstel natuurcompensatiebank

  Staatsbosbeheer reageert op het voorstel van wet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang.

  Bekijk document gepubliceerd op