Zoekresultaten  1-50 van de 1.549 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
 • Brief aan Europese Commissie over Europees arbo aquis

  Minister Asscher (SZW) informeert de Europese Commissie over de Nederlandse opvatting over het Europese arbo acquis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit

  Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit van de Transitie-commissie Stelselherziening Jeugd (TSJ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over het rapport De Waarborgfunctie

  Brief van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) over het rapport De Waarborgfunctie, de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief van Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Afschrift brief van Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw over het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw over beperking borging

  Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten regeerakkoord op kasstromen van woningcorporaties

  Bijlage bij brief aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw, over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullende maatregelen waarborgen acute en kritiek planbare zorg

  Brief van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarin wordt gemeld dat extra maatregelen nodig zijn om acute en kritiek planbare zorg aan te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Actal administratieve lasten wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

  Brief van Actal aan minister Bussemaker (OCW) met het advies over de administratieve lasten van het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SER-adviesaanvraag Hoofdlijnennota Arbovisie 2040

  Minister Koolmees vraagt de Sociaal-Economische Raad (SER) te reageren op de Hoofdlijnennota Arbovisie 2040.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan Waarborgfonds Kinderopvang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies beleidsregels Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  De Autoriteit woningcorporaties adviseert minister Ollongren over de nieuwe beleidsregels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op advies beleidsregels Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Ollongren reageert op het advies van de Autoriteit woningcorporaties over de nieuwe beleidsregels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan G4 over proeftuin waarborgen bestaansminimum

  Reactie van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op een brief van de G4 over het inrichten van een proeftuin om tot een betere waarborg van de beslagvrije voet te komen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief gevolgen van ongeldigverklaring Safe Harbourbeschikking

  Afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over de gevolgen van de ongeldigverklaring van de Safe Harbourbeschikking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opvang patiënten MC Slotervaart - informatieverstrekking waarborgen capaciteit curatieve zorg

  Brief aan de gemeente Amsterdam over de opvang patiënten MC Slotervaart en informatieverstrekking over het waarborgen capaciteit curatieve zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie DNB inzake blootstelling van de Nederlandse financiële sector aan de carbon bubble

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief EU Commisaris regarding the measurements of tar, nicotine and carbon monoxide (TNCO) in tobacco products

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma Verticaal Toezicht

  Brief van Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw aan minister Blok over het Programma Verticaal Toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan Vrelinghuis over CASA-klinieken

  Afschrift reactie minister Schippers (VWS) op brief Vrelinghuis inzake onvoldoende waarborgen voor het geven van effectieve en veilige sedatie in CASA-klinieken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) over haar wetenschappelijke adviezen

  Brief van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA aan staatssecretaris Atsma (IenM) over de maatregelen die zij neemt om de kwaliteit en onafhankelijkheid van haar wetenschappelijke adviezen te waarborgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verticaal toezicht Aw - WSW

  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) informeren minister Ollongren (BZK) over de stappen die zij in 2018 hebben gezet in het toezicht op woningcorporaties. Zij gaan onder meer in op het gezamenlijk beoordelingskader dat zij begin november vastgesteld hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesaanvraag cultureel audiovisueel product

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vraagt de Raad voor Cultuur om in het advies duiding te geven aan de trends en ontwikkelingen in de AV-sector en deze te wegen ten opzichte van de vier doelen van de regering, om respectievelijk kwalitatief hoogstaand, pluriform, toegankelijk en zichtbaar cultureel audiovisueel product in Nederland te waarborgen en te stimuleren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - BZK-Risicotool Brandveiligheid gevel 2019-04-12.ods

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Toelichting op de risicotool brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Handreiking Beoordeling brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Risicotool brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Brief aan gemeenten

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Brief aan gemeenten

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Handreiking Beoordeling brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Toelichting op de risicotool brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels. Onderzoek brandveiligheid gevels  Brief aan gemeenten (PDF | 2 pagina's | 30 kB) Protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels (PDF | 5 pagina's | 55 kB) Toelichting op de risicotool brandveiligheid gevels (PDF | 3 pagina's | 196 kB) Handreiking Beoordeling brandveiligheid gevels (PDF | 34 pagina's | 5,3 MB)

 • Kabinetsstandpunt ratificatie aantal ILO-verdragen

  Kabinetsstandpunt over de ratificatie van een aantal ILO-verdragen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht voortgang acties kosten REACH voor het MKB

  Overzicht van de voortgang van acties uit de brief van staatssecretaris Mansveld (IenM) van februari 2015 over de kosten van de REACH-verordening voor het mkb.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Rijksbreed cloudbeleid 2022

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het Rijksbreed cloudbeleid 2022. De vaste commissie voor Digitale Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsuitgangspunten en Programma van Eisen

  Wet ambulancezorg - Beleidsuitgangspunten en Programma van Eisen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies OMT-Z nertsen en SARS-CoV-2

  Advies van het Outbreak Management Team Zoönose (OMT-Z) over de risico's van het coronavirus op nertsenbedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies situatie rondom de uitbraak met het nieuwe coronavirus vanuit Wuhan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies Autoriteit Persoonsgegevens over Rijksbreed cloudbeleid 2022

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) deelt de kabinetsreactie op een brief van de Autoriteit Persoonsgegevens over het Rijksbreed cloudbeleid 2022 met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schaap sound

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan zelfstandige bedrijfsartsen over SER adviesaanvraag Toekomst van de Arbeidsgerelateerde Zorg

  Brief van het van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan Bedrijfartsengroep, over de SER adviesaanvraag Toekomst van de Arbeidsgerelateerde Zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan FNV Bongenoten over verzuimbedrijven

  Brief van minister Kamp (SZW) aan FNV Bondgenoten in antwoord op de brieven over gesignaleerde problemen rond verzuimbegeleiding en over de brief met het onderzoeksrapport ‘Ziekmakende verzuimbureaus’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesaanvraag toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging

  Adviesaanvraag toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging aan de Gezondheidsraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan FNV over Rapport Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem

  Afschrift brief aan FNV over Rapport Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op de 10 punten uit het ‘EPD actieplan; In eigen hand’

  Bijlage bij brief MEVA/ICT-3119354. Reactie op de 10 punten uit het ‘EPD actieplan; In eigen hand’ van het lid Gerbrands.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van NS over berichtgeving rondom chroom-6

  Brief van NS aan staatssecretaris Mansveld (IenM) over de aanpak naar aanleiding van berichten over chroom-6 in verf op treinen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017

  Bekijk document gepubliceerd op