Zoekresultaten  1-10 van de 10 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Waterverwijder
 • Afschrift brief over inwerkingtreding Wet versterking decentrale rekenkamers

  Afschrift van een brief over de inwerkingtreding van de Wet versterking decentrale rekenkamers (Wvdr) per 1 januari 2023. De brief is verstuurd door de minister van BZK aan gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders, provinciale staten en colleges van gedeputeerde staten, en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer over de Begroting Deltafonds voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijke vragen Deltaprogramma 2023

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen over het Deltaprogramma 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie VEWIN op rapport ILT over financierbaarheid investeringsopgave drinkwatersector

  Afschrift van de brief met de reactie van drinkwaterbedrijf Vewin op het rapport 'Financierbaarheid investeringsopgave drinkwatersector' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies vermogenskostenvoet drinkwaterbedrijven 2020 en 2021

  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft advies over de vaststelling van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC) voor de drinkwaterbedrijven voor de jaren 2020 en 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Deltaprogramma 2021

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordtp de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het Deltaprogramma voor het jaar 2021. Beantwoording vragen Deltaprogramma 2021 (PDF | 18 pagina's | 635 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen begrotingsstaat van het Deltafonds 2021

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordtp de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021. Beantwoording vragen begrotingsstaat van het Deltafonds 2021 (PDF | 8 pagina's | 507 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting op voorstellen tot aanpassing van de waterschapsbelasting

  De Unie van Waterschappen (UvW) geeft een toelichting op de voorstellen voor aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afchrift brief rapportage Moestuin, fase 2 'Grond en irrigatiewatermonsters

  Afschrift van de brief over de rapportage van de resultaten van de analyse van GenX en PFOA in grond- en irrigatiewatermonsters (fase 2) uit moestuinen rond de fabriek van DuPont/Chemours in Dordrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Rijkswaterstaat over bevindingenonderzoek

  Brief van Rijkswaterstaat aan Chemours over de uitkomsten van het bevindingenonderzoek directe lozing vanuit Chemours op de Beneden Merwede.

  Bekijk document gepubliceerd op