Zoekresultaten  1-10 van de 32 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Markttoezichtverwijder
 • Brief aan SER met adviesaanvraag directe import

  Staatssecretaris Keijzer vraagt de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies over directe import.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

  Staatssecretaris Keijzer reageert op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel met regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over aanvraag tot toepassing van artikel 47 van de Mededingingswet

  Staatssecretaris Keijzer schrijft een brief aan PostNL over haar besluit over een vergunning voor de concentratie van PostNL en Sandd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies commissie vennootschapsrecht

  Advies van de Commissie vennootschapsrecht over het wetsvoorstel inzake de wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een naamloze vennootschap. Het advies is gebaseerd op het wetsvoorstel dat op 13 mei 2019 aan de Commissie is gezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van werkgroep Clusteren

  In deze brief brengt de werkgroep Clusteren verslag uit van haar bevindingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Commissie vennootschapsrecht over Wet Continuïteit ondernemingen II

  Advies van de Commissie vennootschapsrecht toekomen over het wetsvoorstel inzake de Wet Continuïteit Ondernemingen II. Het voorstel beoogt het proces van herstructurering van problematische schulden bij ondernemingen buiten faillissement te flexibiliseren, te bespoedigen en met zo min mogelijk formaliteiten, kosten en onzekerheden gepaard te doen gaan. Het voorstel maakt het mogelijk dat de herstructurering van problematische schulden kan plaatsvinden op basis van een akkoord tussen de onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders. Indien dat akkoord door de meerderheid van de schuldeisers en aandeelhouders wordt ondersteund, kunnen schuldeisers en aandeelhouders die zich daartegen op onredelijke gronden verzetten tot medewerking worden gedwongen door een algemeen verbindend verklaring van het akkoord door de rechter.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake consumentenkredietovereenkomsten goederenkrediet en geldlening

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Toelichting Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zoals verzonden RvS

  Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek. De wijziging houdt verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen). Dit is de versie voor de Raad van State.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen (201 6)

  Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek. De wijziging houdt verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen).  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Commissie vennootschapsrecht 19 okt. 2015 Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen

  Advies van de Commissie vennootschapsrecht over het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen.  

  Bekijk document gepubliceerd op